Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Gryglaszewski Piotr
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Kandefer Stanisław
Olek Małgorzata
Pilawska Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Trojan Marcin
Dzikowska Jadwiga
Wełna Ewa

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

KATEDRA  PROCESÓW  CIEPLNYCH,  OCHRONY  POWIETRZA
I  UTYLIZACJI  ODPADÓW

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 12 628 30 26
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan WRONA
tel. 12 628 28 19
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa WEŁNA
tel. 12 628 28 60,
12 628 28 03
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl

Dyplomy


Studenci Studiów Stacjonarnych II stopnia oraz Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej proszeni są o zapisy w sekretariacie Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Opadów budynek W-2 pok. 131, do 16 marca 2020r.