Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Stypka Tomasz
Pilawska Małgorzata
Wrona Jan
Porzuczek Jan
Olek Małgorzata
Sacharczuk Jacek
Dzikowska Jadwiga
Doktoranci
Doktoranci
Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999

KATEDRA  PROCESÓW  CIEPLNYCH,  OCHRONY  POWIETRZA  
I  UTYLIZACJI  ODPADÓW


Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 012 628 28 06

Aktualności