Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

KATEDRA  PROCESÓW  CIEPLNYCH,  OCHRONY  POWIETRZA
I  UTYLIZACJI  ODPADÓW

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownik:
prof. dr hab. inż.
Dawid TALER
tel. 12 628 30 26
budynek WIŚiE, pok. 119

Zastępcaca Kierownika:
dr hab. inż., prof. PK
Tomasz SOBOTA
tel. 12 628 35 58
budynek WM
bud. A, pok.A610

Sekretariat:
Ewa WEŁNA
tel. 12 628 28 03
budynek WIŚiE, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl

Dyplomy

Terminy Obron Prac dyplomowych dla Kierunku: Energetyka
Terminy są wspólne zarówno dla I jak i II stopnia Studiów Niestacjonarnych i Stacjonarnych.