Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Stypka Tomasz
Pilawska Małgorzata
Wrona Jan
Porzuczek Jan
Olek Małgorzata
Sacharczuk Jacek
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska

KATEDRA  PROCESÓW  CIEPLNYCH,  OCHRONY  POWIETRZA
I  UTYLIZACJI  ODPADÓW

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 12 628 30 26
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan WRONA
tel. 12 628 28 19
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa WEŁNA
tel. 12 628 28 60, 12 628 28 03
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl