Strona główna


2007

Gatlik,P., Kandefer,S., Olek,M.Rola pnączy w procesie naturalnego oczyszczania środowiska, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie - Zakopane Kościelisko 28-30 listopada 2007, Nr 11, ss.23-24, 2007

Kandefer,S., Bulewicz,E.M., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Wrona,J., Porzuczek,J., Olek,M., Chrupek,S., Dzikowska,J.Sludge for Heat - European Project Presentation, Proceedings of Polish - Swedish Seminar: Integration and Optimisation of Urban Sanitation Systems, Cracow March 17-18, 2005, pp.61-70, 2007

Porzuczek,J.Zasada współczesnych systemów sterowania kotłów fluidalnych w optymalizacji procesu paliw. Cz.I Regulacja parametrów pracy kotła fluidalnego., Ekopartner, Nr 8/9, ss.10-11, 2007

Porzuczek,J.Zadania współczesnych systemów sterowania kotłów fluidalnych w optymalizacji procesu spalania paliw. Cz.II: Możliwości zastosowania regulacji adaptacyjnej do optymalizacji pracy kotła., Ekopartner, Nr 10, s.9, 2007

Porzuczek,J.Regulacja temperatury złoża w kotłach fluidalnych małej mocy, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie - Zakopane Kościelisko 28-30 listopada 2007, Nr 11, ss.59-60, 2007

Żukowski,W., Baron,J., Błaszczyk-Pasteczka,A., Kandefer,S., Olek,M.Efekty spalania propanu w inertnym i aktywnym chemicznie złożu reaktora fluidyzacyjnego, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Materiały konferencyjne, tom II, T.II, ss.314-318, 2007

 

2006

Baron,J., Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W.Environmentally-friendly Use of Waste Biomass in Protected Areas, Environment Protection Engineering, Nr 1, Vol. 32, pp.35-40, 2006

Baron,J., Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W.A simple physicochemical view of bubbling FBC, Proceedings, 19th FBC Conference from May 21-May 24 2006 in Vienna/AUSTRIA, Part 1, pp.10, 2006

Baron,J., Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W., Hayharst,A.N.The combustion of polymer pellets in a bubbling fluidised bed, Fuel, Vol. 85, pp.2494-2508, 2006

Baron,J., Kandefer,S., Olek,M., Pilawska,M., Żukowski,W.Small Scale Biomass Incinerator with a Bubbling Fluidized Bed. II. Combustion of Feathers and MBM, Chemistry and Biochemistry in the Agricultural Production, Environment Protection, Human and Animal Health, Chemistry for Agriculture, Vol.7, pp.689-699, 2006

Baron,J., Olek,M., Żukowski,W.Optimisation of the Thermal Utilisation of Sewage Sludge in an Installation with a Bubbling Fluidised Bed Reactor, Chemistry and Biochemistry in the Agricultural Production, Environment Protection, Human and Animal Health, Chemistry for Agriculture, Vol.7, pp.681-688, 2006

Baron,J., Żukowski,W., Kandefer,S.Distribution of Heavy Metals between Gas, Liquid and Solid Waste from Sewage Sludge Combustion, Chemistry and Biochemistry in the Agricultural Production, Environment Protection, Human and Animal Health, Chemistry for Agriculture, Vol.7, pp.670-680, 2006

Kandefer,S.Nauka i przemysł - droga ku nowoczesności. Czyli jak działać, aby była autostradą prowadzącą do sukcesu, Ogólnopolskie Seminarium, Nauka i Przemysł. Droga ku nowoczesności, s.7, 2006

Kandefer,S., Baron,J., Olek,M.Współspalanie makuchów rzepakowych z węglem kamiennym w palenisku rusztowym, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Nr 3, ss.69-76, 2006

Kandefer,S., Olek,M., Baron,J., Żukowski,W.Współspalanie osadów ściekowych i biomasy fotosyntetycznej - technologia dla lokalnej społeczności, V Kongres Technologii Chemicznej, TECHEM 5, Streszczenia, Poznań, 11-15 września 2006, tom 2, s.141, 2006

Kandefer,S., Morąg,H., Sygała,R., Zobek,Z.Termiczna destrukcja dymów wędzarniczych w kotłach płomienicowych, Thermal destruction of smoke from curing houses, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Nr 4, ss.124-129, 2006

Kawałko,S., Kandefer,S.Oczyszczanie spalin w procesie spalania osadów ściekowych, Ochrona Powietrza Atmosferycznego, Osiągnięcia w Nauce, Energetyce i Przemyśle, Nr 863, ss.93-96, 2006

Lu J.F., Pilawska,M., Zhang,J.S., Xing,X., Liu,Q., Yue,G.X.Combustion characteristics of refuse derived fuels in circulating fluidised bed combustor, Journal of the Energy Institute, Nr 3, Vol 79, pp.139-144, 2006

Olek,M.Współspalanie osadów ściekowych i biomasy fotosyntetycznej. Technologia dla lokalnej społeczności, Co-combustion of sewage sludge and plant biomass. A Technology for local communitiesPrzemysł Chemiczny, Nr 8-9, ss.1064-1066, 2006

Olek,M., Kandefer,S.Emisja NOx i SO2 w procesach spalania biomasy i odpadów, Ochrona Powietrza Atmosferycznego, Osiągnięcia w Nauce, Energetyce i Przemyśle, Nr 863, ss.161-164, 2006

Pilawska,M., Lu,J., Yue,G., Kandefer,S.FBC Technology in Waste Combustion - Focus on EmissionArchivum Combustionis, Vol.26, No 3-4, pp.145-161, 2006

Porzuczek,J.System sterowania kotła fluidalnego jako narzędzie optymalizacji procesu paliw, Archiwum Spalania, Nr 1-4/Vol.6, ss.76-85, 2006

 

2005

Baron,J., Bulewicz,E.M., Chrupek,S., Kandefer,S., Olek,M., Pilawska,M., Porzuczek,J., Wrona,J., Żukowski,W.Sludge for Heat - CO-Combustion of Sewage Sludge with Biomass Wastes in an Atmospheric Bubbling FBC, Eighth International Conference on Energy for a Clean Environment, CleanAir 2005, 27-30 June 2005, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon - Portugal, Book of Abstracts, p.116, 2005

Baron,J., Chrupek,S., Kandefer,S., Olek,M., Pilawska,M., Porzuczek,J., Wrona,J., Żukowski,W.Small Scale Incinerator for Biomass, with a Bubbling Fluidized Bed. I. Combustion of Sewage Sludge, Development in Production and Use of New Agrochemicals, Chemistry for Agriculture, Vol.6, pp.756-764, 2005

Borelowski,M.Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, ss.142, 2005

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W., Baron,J.FBC-Laboratory Scale Research To Small Scale Practical Operation, Proceedings of 18th International Conference on Fluidized Bed Combustion, 22-25 May 2005, Toronto, Ontario, Canada, pp.1-8, 2005

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W., Baron,J.FBC - Laboratory Research to Small Scale Practical Operation, 1st Baltic Combustion Meeting, PIS, pp.109-112, 2005

Kandefer,S., Bulewicz,E.M., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Wrona,J., Porzuczek,J., Olek,M., Chrupek,S.Sewage Sludge Incineration in an Atmospheric Fluidized Bed Combustor, The 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hangzhou, China, 10-13 May 2005

Kandefer,S., Bulewicz,E.M., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Wrona,J., Porzuczek,J., Olek,M., Chrupek,S., Dzikowska,J.Sludge for Heat - European Project Presentation, International Scientific Seminar - Towards the Integration of Municipal Sanitation Systems - Seminar Proceedings, pp.10, 2005

Kandefer,S., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Lu,J., Zhang,J., Zhang,H., Yang,H., Liu,QYue,G.Waste Utilization Using 1 MWTH Fluidising Bed Combustion Reactors, XIX International Symposium on Combustion Processes, Wisła, 30 August - 2 September 2005, pp.159-170, 2005

Lu,J., Zhang,J., Zhang,H., Yang,H., Liu,Q., Yue,G., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W,Discussion on Combustion Efficiency in a Circulating Fluidized Bed Boiler, XIX International Symposium on Combustion Processes Wisła, 30 August - 2 September 2005, pp.205-212, 2005

Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W.Combustion of aromatics and esters in an atmospheric bubbling fluidized bed combustor, in comparison with that of natural gas., Clean Air International Journal on Energy for a Clean Environment, Nr/Vol 2/6, pp.113-123, 2005

Porzuczek,J.Rola systemu sterowania w optymalizacji procesu fluidalnego spalania osadów ściekowych., International Conference Air Conditioning Protection & District Heating, Wrocław - Szklarska Poręba, 23-26 June 2005, ss.539-544, 2005

 

2004

Baron,J., Pilawska,M., Olek,M., Żukowski,W.Utilisation of Waste Fuels in a Fluidised Bed., New Agrochemicals and Their Safe Use for Health and Environment, Chemistry for Agriculture, Vol.5, pp.815-827, 2004

Chrupek,S., Kandefer,S.Spalanie osadów ściekowych., Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, ss.61-68, 2004

Dzikowska,J.Bibliotekarz z łapanki, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/dzikowska.php, Nr 58, 2004

Kandefer,S.Wykorzystanie biomasy i odpadów w małej energetyce cieplnej., Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, ss.279-284, 2004

Kandefer,S., Olek,M.Wykorzystanie odpadów komunalnych i mięsnych jako paliw zastępczych., Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, ss.285-292, 2004

Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W., Baron,J."Sludge for Heat" Co-Combustion of Sewage Sludge with Biomass Wastes in Atmospheric Bubbling FBC., Thirtieth International Symposium on Combustion, Abstracts of Work-In-Progress Posters, University Illinois at Chicago, USA, p.157, 2004

Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Kandefer,S.The Use of AB FBC for the Utilization of Raw Animal Wastes., Proceedings of The Seventh Asia-Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization (7 th APISCEU), The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, 15-17 December, p.7, 2004

Żukowski,W., Baron,J., Chrupek,S., Pilawska,M.Burning Sewage Sludge from a Municipal Waste Water Treatment Plant-the Migration of Metals., New Agrochemicals and Their Safe Use for Health and Environment, Chemistry for Agriculture, Vol.5, pp.781-792, 2004

 

2003

Baron,J., Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W., Hayhurst,A.N.The Combustion of Polymers in a Fluidised Bed, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003, p.22, 2003

Baron,J., Pilawska,M., Olek,M., Żukowski,W.Utilisation of Waste Fuels in a Fluidized Bed, XXIX Scientific - Technological Seminar Science, Industry, Technology, Marketing, Jesenik, proceedings, 9-12 December 2003

Baron,J., Pilawska,M., Żukowski,W., Kandefer,S.Utilization of Gaseous and Liquid Combustible wastes: Aromatics and Esters in a Bubbling Fluidised bed of Inert Particles, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003, p.23, 2003

Bulewicz,E.M., Żukowski,W., Kandefer,S., Pilawska,M.Flame flashes when bubbles explode during the combustion of gaseous mixtures in a bubbling fluidized bed, Combustion and Flame, Vol.132, pp.319-327, 2003

Kandefer,S., Baron,J., Pilawska,M., Żukowski,W., Chrupek,S., Olek,M.CO-Combustion of Regular Solid Fuel with Wastes od Animal Origin in a Bubbling Fluidised Bed. A Feasibility Study, XVIII International Symposium on Combustion Processes, Ustroń, 2-5 September 2003, p.51, 2003

Kandefer,S., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W., Bulewicz,E.M.Workshop on Waste-to-EnergyCalouste Gulbenkian Foundation, Lisbon-Portugal, 7-10 July 2003

Pilawska,M., Baron,J., Kandefer,S., Żukowski,W.Utylizacja chlorowcopochodnych przez współspalanie w reaktorze fluidyzacyjnym, IV Kongres Technologii Chemicznej: Rozwój Technologii Chemicznej i Potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Łódź, 8-12 wrzesień 2003, ss.303-304, 2003

Pilawska,M., Baron,J., Kandefer,S., Żukowski,W.Możliwości degradacji tworzyw sztucznych w inertnym złożu fluidalnym, IV Kongres Technologii Chemicznej: Rozwój Technologii Chemicznej i Potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Łódź, 8-12 wrzesień 2003, ss.301-302, 2003

Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W.Combustion of Aromatics and Esters in an Atmospheric Bubbling FBC, in Comparison with that of Natural Gas, Seventh International Conference on Energy for a Clean Environment, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal, proceedings, July 7-10, 2003

Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W.Combustion of Aromatics and Esters in an Atmospheric Bubbling FBC, in Comparison with that of Natural Gas, Seventh International Conference on Energy for a Clean Environment, Lisbon, Portugal, 7-10 July, 2003

Pilawska,M., Bulewicz,E.M.Combustion of Gases in a Bubbling Fluidized Bed Any Practical Potential, 4th International Colloquium: Fuels 2003, Technische Akademie Esslingen, 15-16 January 2003, pp.339-348, 2003

Porzuczek,J.System baz danych jako narzędzie wspomagające monitoring składowiska odpadów. Przykład aplikacji, Czasopismo Techniczne Środowisko, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Z.1-Ś/2003, Z.1-Ś, ss.191-203, 2003

Schnotale,J., Wrona,J., Gołąb,A.Wyniki kompleksowych badań bezolejowej sprężarki ziębniczej, Chłodnictwo, Nr 4, ss.16-22, 2003

Żukowski,W., Baron,J., Chrupek,S., Pilawska,M.Burning sewage sludge from a municipal waste water treatment plant - the migration of metals., XXIX Scientific - Technological Seminar Science, Industry, Technology, Marketing, Jesenik, proceedings, 9-12 December 2003

 

2002

Baron,J., Bulewicz,E.M., Żukowski,W., Kandefer,S., Pilawska,M.Combustion of Hydrocarbon Fuels in a Bubbling Fluidized Bed, Combustion and Flame, Vol.128, pp.410-421, 2002

Bulewicz,E.M., Baron,J., Żukowski,W., Kandefer,S., Pilawska,M.Combustion of Gases and Vapors in Bubbling Fluidized BedsArchivum Combustionis, Nr 3-4/Vol.22, pp.99-112, 2002

Hayhurst,A.N., Kandefer,S., Bulewicz,E.M., Pilawska,M., Baron,J., Żukowski,W.Combustion of Polymer Pellets in a Bed of Sand Fluidised with a Mixture of Propane and Air, 29-th International Symposium on Combustion, Abstracts of Work-In-Progress Poster Presentations, Hokkaido University Sapporo, Japan, July 21-26, 2002, p.298, 2002

Kandefer,S.Wykorzystanie ciepłowodów do ogrzewania pomieszczeń., XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Wentylacja Klimatyzacja i Energetyka Cieplna w Budownictwie Ogólnym, Zakopane - Kościelisko, 9-11 października 2002, ss.187-194, 2002

Kandefer,S.Eksploatacja kotłów z paleniskiem fluidalnym w lokalnych sieciach centralnego ogrzewania, XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Wentylacja Klimatyzacja i Energetyka Cieplna w Budownictwie Ogólnym, Zakopane - Kościelisko, 9-11 października 2002, ss.175-186, 2002

Kandefer,S., Pilawska,M.Fluidized Bed Combustion of Gaseous Fuels, Energy Combustion and the Environment, 3-4/22, pp.1129-1143, 2002

 

2001

Baron,J., Żukowski,W., Kandefer,S.Utylizacja gazowych odpadów organicznych w reaktorze fluidyzacyjnym, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.8, Nr 1, ss.131-137, 2001

Baron,J., Żukowski,W., Kandefer,S.Non-Catalytic Thermal Degradation of Organic Solvent Vapors in a Fluidized Bed, 17-th International Symposium on Combustion Processes, Proceedings of Poznań University of Technology, September 24-27, 2001, Poland, p.206, 2001

Bulewicz,E.M., Baron,J., Żukowski,W., Kandefer,S., Pilawska,M.Combustion of Gases and Vapors in Small Bubbling Fluidized Beds, Energy and Information in Non-linear Systems The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Nonlinear Systems November 10-12, 2000, Brno, Czech Republic, pp.230-233, 2001

Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M.Pollutant Emissions During the Combustion of Gaseous Fuels in a Bubbling Fluidized Bed, 17-th International Symposium on Combustion Processes, Proceedings of Poznań University of Technology, September 24-27, 2001, Poland, p.119, 2001

Pilawska,M., Butler,C.J., Hayhurst,A.N., Chadeesingh,D.R.The Production of Nitric Oxide During the Combustion of Methane and Air in Fluidized Bed, Combustion and Flame, nr 4 / Vol.127, pp.2181-2193, 2001

 

2000

Baron,J., Bulewicz,E.M., Kandefer,S., Pilawska,M., Żukowski,W.Combustion in a small bubbling fluidized bed combustor-potential applications, International Symposium on Combustion, University of Edinburgh Scotland July 30-August 4, 2000: Abstracts of Work-In-Progress Poster Presentations, p.4004, 2000

Baron,J., Kandefer,S., Żukowski,W.Degradacja lotnych związków organicznych w reaktorze fluidyzacyjnym zasilanym gazem, Technologia chemiczna na przełomie wieków, ss.661-664, 2000

Bulewicz,E.M., Baron,J., Żukowski,W., Kandefer,S., Pilawska,M.Combustion of gases and vapors in small bubbling fluidized beds, Energy and information in non-linear systems: Proceedings of the 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-linear Systems, November 10-12, 2000, Brno, Czech Republic, p.67, 2000

Kandefer,S.Zastosowanie ciepłowodów w technice grzewczej, Rynek Instalacyjny, Nr 3, ss.38-40, 2000

 


Strona główna