Strona główna


            2016

Wrona, Jan: Wybrane aspekty projektowania urządzeń pracujących w obiegu Stirlinga / Selected aspects of the design of Stirling cycle engines, Rynek Instalacyjny, R.24, 5, s.83-88, 2016

Porzuczek, Jan: Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w monitoringu procesu suszenia płodów rolnych / Application of the impedance spectroscopy for monitoring of drying the agricultural crops, Energetyka w odsłonach : ochrona środowiska, logistyka, OZE, technika, finanse, bezpieczeństwo, s.327-338, 2016

Porzuczek, Jan: Model predictive control of the small scale fluidized bed boiler, Journal of Power Technologies : bulletin of Institute of Heat Engineering, Vol.96, Iss.6, s.409-419, 2016

Porzuczek, Jan: A novel approach to the design of modular controllers for solar thermal systems / Nowe podejście do projektowania modularnych sterowników systemów solarnych, Technical Transactions. Civil Engineering / Czasopismo Techniczne. Budownictwo, Y.113, Iss.6, s.79-86, 2016

Porzuczek, Jan: Electrical impedance tomography method for monitoring of drying the agricultural crops, CPOTE 2016 : proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice – Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016, s.575-582, 2016

Porzuczek, Jan: On line diagnostics and self-tuning method for the fluidized bed temperature controller, Archives of Thermodynamics, Vol.37, No.1, s.31-46, 2016

Porzuczek, Jan: Koncepcja modułowego sterownika systemów solarnych, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.9, Nr 1(30), s.1128-1136, 2016

Olek, Małgorzata: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez energetyczne wykorzystanie frakcji organicznej odpadów komunalnych, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.9, Nr 1(30), s.1822-1835, 2016

Sacharczuk, Jacek: Modelowanie matematyczne instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania powietrznego, z akumulacją ciepła : rozprawa doktorska / Mathematical modeling of the DHW and space air heating solar system with heat accumulation, 175 s., 2016

Taler, Dawid: Heat transfer in turbulent tube flow of liquid metals, Procedia Engineering, Vol.157, s.148-157, 2016

Taler, Dawid: A new heat transfer correlation for transition and turbulent fluid flow in tubes, International Journal of Thermal Sciences, Vol.108, s.108-122, 2016

Taler, Dawid: Determining velocity and friction factor for turbulent flow in smooth tubes, International Journal of Thermal Sciences, Vol.105, s.109-122, 2016

Taler, Dawid: Obliczenia i badania eksperymentalne wymienników ciepła. [Cz.] 1, 2, 628 s., 2016

Wrona, Jan; Prymon, Marek: Mathematical modeling of the stirling engine, Procedia Engineering, Vol.157, s.349-356, 2016

Flaga-Mryańczyk, Agnieszka; Stypka, Tomasz: Application of the modified AHP method and eco-labels for biomass boiler selection for a small hotel in a mountain region. A case study, Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, nr 4 (59), s.208-222, 2016

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka: Możliwości stosowania zmodyfikowanej metody AHP w problemach inżynierii środowiska, Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, nr 2 (57), s.37-53, 2016

Olczak, Piotr; Olek, Małgorzata: Dostępność energii promieniowania słonecznego dla wybranych miejsc w Polsce / The availability of solar energy for selected locations in Poland, Energetyka w odsłonach : ochrona środowiska, logistyka, OZE, technika, finanse, bezpieczeństwo, s.207-222, 2016

Olczak, Piotr; Olek, Małgorzata: The influence of evacuated-tube collector assembly on heat loss in tracking solar system with parabolic mirror reflectors, Procedia Engineering, Vol.157, s.317-324, 2016

Olczak, Piotr; Olek, Małgorzata: Ograniczenie smogu klasycznego poprzez zastosowanie płaskich kolektorów słonecznych, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody : wybrane problemy w Polsce, s.83-94, 2016

Olczak, Piotr; Olek, Małgorzata: The influence of evacuated-tube collector assembly on heat loss in tracking solar system with parabolic mirror reflectors, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts, s.184, 2016

Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik: Analiza możliwości wykorzystania lustrzanych kolektorów nadążnych w warunkach polskich oraz wybór sposobu ich rozmieszczenia / Analysis of possible use of solar tracking mirror collectors in Polish conditions and selection of their arrangement, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T.47, Nr 7, s.259-264, 2016

Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik: Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego / Profitability of using solar collectors for modernized domestic hot water installation in single-family house, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T.47, Nr 3, s.94-100, 2016

Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol: Modelling of steam pipeline heating, Journal of Power Technologies : bulletin of Institute of Heat Engineering, Vol.96, Iss.6, s.438-443, 2016

Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol: Mathematical modelling of the transient response of pipeline, Journal of Thermal Science, Vol.25, No.6, s.549-557, 2016

Cisek, Piotr; Taler, Dawid: Review of electric thermal storage systems dedicated to household heating, WTIUE 2016 : IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, 12-14 października 2016, Kraków : książka abstraktów, s.53, 2016

Korzeń, Anna; Taler, Dawid: Mathematical modeling of unsteady operation of plate and fin heat exchanger for time-varying mass flow rate of liquid and air velocity, WTIUE 2016 : IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, 12-14 października 2016, Kraków : książka abstraktów, s.35, 2016

Taler, DawidTaler, Jan: Power-type heat transfer correlations for the turbulent heat transfer in the tubes, WTIUE 2016 : IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, 12-14 października 2016, Kraków : książka abstraktów, s.24-25, 2016

Korzeń, Anna; Taler, Dawid: Mathematical modeling of unsteady response of plate and fin heat exchanger to sudden change in liquid flow rate, Energy and Fuels 2016, Kraków, 21-23 September 2016 : book of abstracts [Energetyka i Paliwa 2016], s.70, 2016

Korzeń, Anna; Taler, Dawid: Dynamics of a plate fin and tube heat exchanger, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy : HTRSE-2016 : proceedings of the XVIth International Conference, s.189-200, 2016

Cisek, Piotr; Taler, Dawid: Numerical and experimental study of a solid matrix Electric Thermal Storage unit dedicated to environmentally friendly residential heating system, Energy and Buildings, Vol.130, s.747–760, 2016

Taler, DawidKorzeń, Anna: Numerical modeling of transient operation of a plate fin and tube heat exchanger at transition fluid flow in tubes, Procedia Engineering, Vol.157, s.163-170, 2016

Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol: A numerical model of steam pipeline, Procedia Engineering, Vol.157, s.158-162, 2016

Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol: A numerical model of transient pipeline operation / Numeryczny model nieustalonej pracy rurociągu, Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika, Iss.1-M, s.231-242, 2016

Taler, DawidTaler, Jan: Heat transfer correlations for turbulent flow of liquid metals in tubes, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland, 10 s., 2016

Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol: Mathematical modelling of the transient response of pipeline, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland, 9 s., 2016

Taler, DawidKorzeń, Anna: Numerical modeling of transient operation of a plate fin and tube heat exchanger at transition fluid flow in tubes, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland, 8 s., 2016

Taler, DawidKorzeń, Anna: Numerical modeling of transient operation of a plate fin and tube heat exchanger at transition fluid flow in tubes, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts, s.262, 2016

Taler, DawidTaler, Jan: Heat transfer correlations for turbulent flow of liquid metals in tubes, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts, s.224, 2016

Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol: Mathematical modelling of the transient response of pipeline, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts, s.198, 2016

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Schnotale, Jacek: Application of the AHP method in environmental engineering : three case studies, Applications and theory of analytic hierarchy process : decision making for strategic decisions, s.55-87, 2016

Olczak, Piotr; Porzuczek, Jan; Kandefer, Stanisław: Passive sun tracking of a single evacuated tube collector with the focusing mirror, ICPRE 2016 : 2016 IEEE International Conference on Power and Renewable Energy, October 21-23, 2016, Shanghai, China : proceedings. [Pt.2], s.611-615, 2016

Olek, Małgorzata; Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik: The sizes of Flat Plate and Evacuated Tube Collectors with Heat Pipe area as a function of the share of solar system in the heat demand, E3S Web of Conferences, Vol. 10, s.1-9, 2016

Olczak, Piotr; Olek, Małgorzata; Kryzia, Dominik: The sizes of the flat plat collectors surfaces or evacuated tube collectors heat pipe surfaces as a function of solar system heat share in the heat demand, SEED 2016 : the International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development, Krakow, Poland, May 17th-19th, 2016 : book of abstracts, s.120, 2016

Olczak, Piotr; Zabagło, Jadwiga; Kandefer, Stanisław: Wpływ pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi w domu jednorodzinnym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i strumienia odpadów, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.9, Nr 1(30), s.1714-1726, 2016

Ludowski, PawełTaler, DawidTaler, Jan: Solving inverse heat transfer problems when using CFD modeling, Numerical simulation – from brain imaging to turbulent flows, s.209-261, 2016

Dzierwa, Piotr; Taler, DawidTaler, Jan: Optimum heating of the boiler evaporator with thick-walled drum, Proceedings of the 11th International Congress on Thermal Stresses 2016, 5-9 June, Salerno, Italy, s.67-70, 2016

Madejski, PawełTaler, DawidTaler, Jan: Numerical model of a steam superheater with a complex shape of the tube cross section using Control Volume based Finite Element Method, Energy Conversion and Management, Vol.118, s.179-192, 2016

Kocki, WojciechDziedzic, Jakub; Pilawska, Małgorzata; Kwiatkowski, Bartłomiej: Reduction of air pollution in big cities enhanced by architecture, Proceedings 4th International Conference on Sustainable Development, ICSD 2016, Rome, Italy : book of abstracts, s.156, 2016

Dziedzic, Jakub; Olek, Małgorzata; Kandefer, Stanisław; Olczak, Piotr: Optymalizacja transportu odpadu drzewnego do przedsiębiorstwa jego przetwórstwa, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.9, Nr 1(30), s.1069-1084, 2016

Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Taler, Jan: Evaporator heating with optimum fluid temperature changes, Procedia Engineering, Vol.157, s.27-37, 2016

Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Taler, Jan: Optimum heating of boiler evaporator, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland, 10 s., 2016

Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Taler, Jan: Optimum heating of boiler evaporator, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts, s.259, 2016

Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, DawidDzierwa, Piotr; Kaczmarski, Piotr: Shortening start-up and an extension of the power unit load range, Energy and Fuels 2016, Kraków, 21-23 September 2016 : book of abstracts [Energetyka i Paliwa 2016], s.19, 2016

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Taler, DawidJaremkiewicz, Magdalena; Trojan, Marcin: Monitoring of thermal stresses and heating optimization including industrial applications, 231 s., 2016

Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, DawidDzierwa, Piotr; Kaczmarski, Piotr: Adaptation of thermal power plants operate in the energy system with a large share of wind farms, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy : HTRSE-2016 : proceedings of the XVIth International Conference, s.427-436, 2016

Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Taler, DawidKamińska, KatarzynaTaler, Jan: Heating of components with non – uniform circumferential temperature distribution using the quasi – steady state theory, Procedia Engineering, Vol.157, s.38-43, 2016

Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Taler, DawidKamińska, KatarzynaTaler, Jan: Optimum heating of thick-walled pressure components assuming a quasi-steady state of temperature distribution, Journal of Thermal Science, Vol.25, No.4, s.380-388, 2016

Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Taler, DawidKamińska, KatarzynaTaler, Jan: Optimum heating of thick-walled pressure components assuming a quasi-steady state of temperature distribution, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland, 10 s., 2016

Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Taler, DawidKamińska, KatarzynaTaler, Jan: Optimum heating of thick-walled pressure components assuming a quasi-steady state of temperature distribution, ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 23-26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts, s.274, 2016

Taler, Jan; Trojan, Marcin; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol; Taler, DawidLiszka, Marcin: Improvement of power unit flexibility using pressure accumulation of hot water, Turbiny cieplne : teoria, konstrukcja, eksploatacja : praca zbiorowa, Nr serii 608, s.167-179, 2016

Ocłoń, PawełBitelli, Marco; Cisek, Piotr; Kroener, Eva; Pilarczyk, Marcin; Taler, DawidVenkata Rao, Ravipudi: The performance analysis of a new thermal backfill material for underground power cable system, Applied Thermal Engineering, Vol.108, s.233-250, 2016

Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Sobota, Tomasz; Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Pilarczyk, Marcin: Thermal performance and stress monitoring of power boiler, ASME 2016 Power Conference, Charlotte, North Carolina, USA, June 26–30, 2016, s.1-11, 2016

            2015

Taler, DawidMathematical modeling and control of plate fin and tube heat exchangers, Energy Conversion and Management, Vol.96, s.452-462, 2015

Taler, DawidModeling of transient heat transfer in cross-flow tube-and-fin heat exchangers, Mathematical modeling and monitoring of steam boilers, Monografia/Mechanika 489, s.135-156, 2015

Taler, DawidA new heat transfer correlation for transitional and turbulent flow regime, Mathematical modeling and monitoring of steam boilers, Monografia/Mechanika 489, s.39-50, 2015

Olek, MałgorzataZmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez energetyczne wykorzystanie frakcji organicznej odpadów komunalnych, Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne, T.2, s.863-876, 2015

Porzuczek, JanKoncepcja modułowego sterownika systemów solarnych, Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne, T.2, s.87-95, 2015

Porzuczek, JanModel predictive control of the small scale fluidized bed boiler, PBEC XII : XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2015 : materialy konferencyjne : książka streszczeń
RDPE XII : The 12th Conference on Research & Development in Power Engineering, Warsaw, 2015 : conference proceedings : book of abstracts, s.55, 2015

Porzuczek, JanThe application of photovoltaic cells as an alternative power supply for small HVAC systems / Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych jako alternatywnego źródła zasilania małych systemów HVAC, Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko [online], Iss.1-Ś, s.81-93, 2015

Olczak, PiotrEfektywność pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi / Operating efficiency solar system with flat plate COLLECTORS, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Nr 32, s.233-243, 2015

Kandefer Stanisław; Olczak PiotrDiagnostyka pracy instalacji solarnej budynku wielorodzinnego / Diagnosis of Solar Installation of Multi-Family Building, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T.46, Nr 1, s.11-13, 2015

Jaglarz, Gabriela; Taler, DawidExperimental study of fouling in plate heat exchangers in district heating systems, Journal of Power Technologies, Vol.95, s.42-46, 2015

Taler, DawidCisek, PiotrNumerical modelling of a regenerative heat exchanger used as a heat accumulator in thermal storage central heating systems, Heat exchangers and heat transfer engineering calculations / Monografia / Politechnika Krakowska. Mechanika 487, s.91-108, 2015

Taler, DawidKorzeń, AnnaExperimental study of transient response of a tube and fin heat exchanger, Heat exchangers and heat transfer engineering calculations / Monografia / Politechnika Krakowska. Mechanika 487, s.43-57, 2015

Trojan, Marcin; Taler, DawidThermal simulation of superheaters taking into account the processes occuring on the side of the steam and flue gas, Fuel, Vol.150, s.75-87, 2015

Taler, DawidTaler, JanA new heat transfer correlation for transition and turbulent fluid flow in tubes, 8th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, Istanbul, Turkey, 25-28 May 2015 : the abstract book, s.82, 2015

Taler, DawidTaler, JanComparison of model based and PID control of fluid outlet temperature in a plate fin and tube heat exchanger, 8th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, Istanbul, Turkey, 25-28 May 2015 : the abstract book, s.36, 2015

Taler, DawidJaglarz, GabrielaExperimental determination of fouling of plate heat exchangers in district heating systems, Heat Exchanger Fouling and Cleaning - 2015, June 07-12, 2015, Enfield (Dublin), County Meath, Ireland, s.379-383, 2015

Korzeń, Anna; Taler, DawidModeling of transient response of a plate fin and tube heat exchanger, International Journal of Thermal Sciences, Vol.92, s.188-198, 2015

Taler, Dawid; Kaczmarski, KarolModelling of steam pipeline heating, PBEC XII : XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2015 : materialy konferencyjne : książka streszczeń
RDPE XII : The 12th Conference on Research & Development in Power Engineering, Warsaw, 2015 : conference proceedings : book of abstracts, s.78, 2015

Dziedzic, Jakub; Olczak, PiotrTechnika Data Mining w określeniu lokalizacji przedsiębiorstwa przetwórstwa odpadów drzewnych, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2015, s.191, 2015

Olczak, Piotr; Zabagło, JadwigaEfektywność pracy instalacji solarnej z kolektorami Heat Pipe w budynku wielorodzinnym / The efficiency of the solar system with Heat Pipe collectors in apartment building, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T.46, Nr 11, s.426-431, 2015

Wrona, Jan; Taler, Dawid; Prymon, MarekMaszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych / Stirling machines working as devices for energy production in cogeneration and realization of refrigerant circuits, Rynek Energii, Nr 5, s.42-52, 2015

Olek Małgorzata; Kandefer Stanisław; Zabagło JadwigaProblemy spalania biomasy w reaktorach fluidalnych / Potential problems of biomass combustion in a fluidized bed reactor, Przemysł Chemiczny, T.94, Nr 3, s.387-390, 2015

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryanczyk, Agnieszka; Schnotale, JacekDeveloping an environmental sound selection method for heating appliances using ecolabeling, an analytic hierarchy process and cost-benefit analysis: a heat pump case study, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.24, Nr 3, s.1327-1338, 2015

Madejski, PawełTaler DawidTaler, JanMathematical modelling of superheater tubes with a complex cross section, Heat exchangers and heat transfer engineering calculations / Monografia / Politechnika Krakowska. Mechanika 487, s.59-71, 2015

Taler, DawidMadejski, PawełTaler, JanModelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w kotle fluidalnym / Modeling of the steady-state thermal and flow processes in steam superheater of fluidized boilerZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, T.32, z.87(2/15), s.169-178, 2015

Trojan, Marcin; Taler, DawidTaler, JanAnalysis of the impact of ash and scale fouling on the superheater operation, Heat Exchanger Fouling and Cleaning - 2015, June 07-12, 2015, Enfield (Dublin), County Meath, Ireland, s.136-146, 2015

Dzierwa, Piotr; Taler, DawidTaler, JanOptimum heating of cylindrical pressure vesselsForschung im Ingenieurwesen = Engineering Research, Vol.79, Iss.3, s.163-173, 2015

Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, DawidSobota, TomaszMeasurement of transient fluid temperature, International Journal of Thermal Sciences, Vol.87, s.241-250, 2015

Dziedzic, Jakub; Olczak, Piotr; Kryzia, DominikEfektywne rozmieszczenie płaskich kolektorów słonecznych na płaskiej powierzchni kwadratowej / Effective methods of flat solar panels localization on a flat, squared surface, Logistyka [CD nr 3], Nr 4, s.8832-8840, 2015

Dziedzic, Jakub; Olczak, Piotr; Kryzia, DominikWzględna opłacalność wariantów logistyki przygotowania i poboru ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym / The relative cost-effectiveness of variants of preparation and distribution hot water a single family home, Logistyka [CD nr3], Nr 4, s.8841-8849, 2015

Dziedzic, Jakub; Olczak, Piotr; opiekun nauk. Jadwiga ZabagłoData Mining technique in determining the location of waste wood company / Technika Data Mining w określeniu lokalizacji przedsiębiorstwa przetwórstwa odpadów drzewnych, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2015, s.191, 2015

Olczak, Piotr; Dziedzic, Jakub; opiekun nauk. Jadwiga ZabagłoEfekt ekologiczny wspomagania źródeł ciepła instalacją solarną / The environmental effect of supporting heat sources by the Solar Istallation, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2015, s.207-211, 2015

Dziedzic, Jakub; Kandefer, Stanisław; Kryzia, Dominik; Olczak, PiotrPrzykłady zastosowań oprogramowania Ansys Fluent w inżynierii środowiska / Examples of use Ansys Fluent software in environmental engineering, Logistyka, Nr 4, CD nr 3, s. 8821-8831, 2015

Taler, Jan; Ocłoń, PawełTaler, Dawid; Nowak-Ocłoń, MarzenaComputer-aided determination of the air-side heat transfer coefficient and thermal contact resistance for a fin-and-tube heat exchanger, Heat transfer studies and applications, s.259-292, 2015

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Taler, DawidHarchut, PiotrOptimization of the boiler start-up taking into account thermal stresses, Energy, Vol.92, Part 1, s.160-170, 2015

Ocłoń, PawełCisek, Piotr; Pilarczyk, Marcin; Taler, DawidNumerical simulation of heat dissipation processes in underground power cable system situated in thermal backfill and buried in a multilayered soil, Energy Conversion and Management, Vol.95, s.352-370, 2015

Ocłoń, PawełTaler, DawidCisek, Piotr; Pilarczyk, MarcinFem-based thermal analysis of underground power cables located in backfills made of different materials, Strength of Materials, Vol.47, No.5, s.779-780, 2015

Dziedzic, Jakub; Olek, Małgorzata; Kandefer, Stanisław; Olczak, PiotrOptymalizacja transportu odpadu drzewnego do przedsiębiorstwa jego przetwórstwa, Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport, 771-786, 2015

Olczak, Piotr; Zabagło, Jadwiga; Kandefer, Stanisław; Dziedzic, JakubWpływ pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi w domu jednorodzinnym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i strumienia odpadów, Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne, s.739-751, 2015

Ocłoń, PawełCisek, Piotr; Taler, DawidPilarczyk, Marcin; Szwarc, TomaszOptimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method, Energy, Vol.92, Part 2, s.230-239, 2015

Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Sobota, Tomasz; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, DawidMonitoring of the temperature and stresses in the power boiler pressure elements, Monitoring and heating optimization of pressure components in steam boilers, Monografia/Mechanika 488, s.85-107, 2015

Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, DawidDzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Sobota, TomaszComputer system for monitoring of the power boiler efficiency and the heating surface fouling, Mathematical modeling and monitoring of steam boilers, Monografia/Mechanika 489, s.179-206, 2015

Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Taler, DawidDzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz; Pilarczyk, TomaszDetermination of start-up curves for a steam boiler, Monitoring and heating optimization of pressure components in steam boilers, Monografia/Mechanika 488, s.53-70, 2015

Taler, Jan; Węglowki, Bohdan; Taler, DawidSobota, Tomasz; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Madejski, PawełPilarczyk, Marcin: Determination of start-up curves for a boiler with natural circulation based on the analysis of stress distribution in critical pressure components, Energy, Vol.92, Part 1, s.153-159, 2015

Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz; Dzierwa, Piotr; Pilarczyk, Tomasz; Madejski, PawełNabagto, Daniel: Method of determination of thermo-flow parameters for steam boiler, Journal of Power Technologies, Vol.95, No.4, s.309-316, 2015

Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz; Dzierwa, Piotr; Pilarczyk, Tomasz; Madejski, PawełNabagto, Daniel: Method of determination of thermo-flow parameters for steam boiler, PBEC XII : XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2015 : materialy konferencyjne : książka streszczeń RDPE XII : The 12th Conference on Research & Development in Power Engineering, Warsaw, 2015 : conference proceedings : book of abstracts, s.32, 2015

            2014

Olek MałgorzataOgraniczenie in situ emisji halogenów z procesów spalania / In-situ limitation of emissions of halogens from combustion processes, Przemysł Chemiczny, Nr 4, s.585-589, 2014

Taler DawidFins of Rectangular and Hexagonal Geometry, Encyclopedia of Thermal Stresses, Vol.4, F-G, s.1658-1670, 2014

Taler DawidFins of Straight and Circular Geometry, Encyclopedia of Thermal Stresses, Vol.4, F-G, s.1670-1683, 2014

Porzuczek JanApplications of Electrical Capacitance Tomography for Research on Phenomena Occurring in the Fluidised Bed Reactors, Chemical and Process Engineering / Inżynieria Chemiczna i ProcesowaNr 4/Vol.35, s.397-408, 2014

Stypka TomaszModelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi / Modelling of municipal solid waste systems, Monografia 464 Seria Inżynieria Środowiska, Nr 464, 183 s., 2014

Porzuczek JanOn-line diagnostics and self-tuning method for the fluidized bed temperature controllerAktualne zagadnienia energetyki: praca zbiorowa. T. 2, T.2, s.445-458, 2014

Wrona JanStirling machines selected design issues and problem solutions based on the cooling appliance design exampleAktualne zagadnienia energetyki: praca zbiorowa. T. 3, T.3, s.359-372, 2014

Wrona, JanAn introduction to an installation for the production of alternative fuels from waste polyolefin / Instalacja do produkcji wysokoenergetycznego alternatywnego paliwa z odpadowych poliolefin, Czasopismo Techniczne. Środowisko, s.65-72, 2014

Wrona, JanAgregat kogeneracyjny ACSS1 z silnikiem Stirlinga jako alternatywa dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym / Cogeneration unit ACSS1 with Stirling engines as an alternative for generators-powered by internal combustion engines, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska : bezpieczeństwo – edukacja – gospodarka – ochrona środowiska – polityka – prawo – technologie, ,s.265-277, 2014

Wrona, JanAgregat kogeneracyjny ACSS1 z silnikiem stirlinga jako alternatywa dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym / Cogeneration unit ACSS1 with Stirling engines as an alternative for generators-powered by internal combustion engines, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.7, Nr 3(24), s.544-556, 2014

Porzuczek, JanZabezpieczenie ciągłości zasilania w małych systemach HVAC / Provision of uninterrupted power supply for small HVAC systems, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska : bezpieczeństwo – edukacja – gospodarka – ochrona środowiska – polityka – prawo – technologie, s.393-407, 2014

Porzuczek, JanZabezpieczenie ciągłości zasilania w małych systemach HVAC / Provision of uninterrupted power supply for small HVAC systems, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.7, Nr 3(24), s.665-679, 2014

Cebula ArturTaler DawidFinite Volume Method in Heat Conduction, Encyclopedia of Thermal Stresses, Vol.4, F-G, s.1645-1658, 2014

Taler DawidTaler JanOptimum Heating of Thick Plane Wall, Encyclopedia of Thermal Stresses, Vol.7, N-P, s.3543-3555, 2014

Taler Jan; Taler DawidSuperposition Method for Time-Dependent Thermal Boundary Conditions, Encyclopedia of Thermal Stresses, Vol.8, Q-S, s.4718-4729, 2014

Taler Jan; Taler DawidSurface-Heat Transfer Measurements Using Transient Techniques, Encyclopedia of Thermal Stresses, Vol.8, Q-S, s.4774-4784, 2014

Kandefer Stanisław; Olczak PiotrAnaliza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych, Logistyka Suplement, Nr 4, s.4400-4404, 2014

Taler Dawid; Jaglarz GabrielaWyznaczanie zanieczyszczeń on-line w węzłach cieplnych służących do celów ciepłowniczych i podgrzewu c.w.u., Aktualne zagadnienia energetyki: praca zbiorowa. T. 3, T.3, s.181-189, 2014

Taler DawidOcłoń PawełThermal contact resistance in plate fin-and-tube heat exchangers, determined by experimental data and CFD simulations, International Journal of Thermal Sciences, Vol.84, s.309-322, 2014

Olczak, Piotr; Kandefer, StanisławDiagnostyka pracy instalacji solarnej budynku wielorodzinnego, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, [5-6 czerwca] : materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje, , ss.165-175, 2014

Stypka, Tomasz; Berbeka, KatarzynaDrinking water consumption in Cracow – an assessment from a sustainable development perspective / Konsumpcja wody pitnej w Krakowie – próba oceny z perspektywy zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development, Vol.9, Nr 2, s.121-130, 2014

Sacharczuk, Jacek; Taler, DawidA concrete heat accumulator for use in solar heating systems – a mathematical model and experimental verification, XXII Zjazd Termodynamików : rozszerzony program zjazdu, Polańczyk, 23-27 września 2014, s.124, 2014

Sacharczuk, Jacek; Taler, DawidA concrete heat accumulator for use in solar heating systems – a mathematical model and experimental verification, Archives of Thermodynamics, Vol.35, Nr 3, s.281-295, 2014

Jaglarz, Gabriela; Taler, DawidAnaliza procesu zanieczyszczania wymienników płytowych w węzłach cieplnych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, [5-6 czerwca 2014] : materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje, s.141-156, 2014

Jaglarz, Gabriela; Taler DawidWyznaczanie oporu cieplnego osadów w płytowych wymiennikach ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej / Experimental study of fouling in plate heat exchangers in district heating systems, PME 2014 : Konferencja Polski Mix Energetyczny 2014, Ustroń, 15-17 października 2014 roku : zeszyt streszczeń referatów, s.60-61, 2014

Taler, DawidTaler, JanDetermining heat transfer correlations for transition and turbulent flow in ducts, XXII Zjazd Termodynamików : rozszerzony program zjazdu, Polańczyk, 23-27 września 2014, s.139, 2014

Taler, DawidOcłoń, PawełNumerical determination of the gas-side average heat transfer coefficients in the fin-and-tube heat exchanger, XXII Zjazd Termodynamików : rozszerzony program zjazdu, Polańczyk, 23-27 września 2014, s.140, 2014

Taler, DawidTaler, JanDetermining heat transfer correlations for transition and turbulent flow in ducts, EngOpt2014 : 4th International Conference on Engineering Optimization, 8-11 September 2014, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal : book of abstracts, s.192, 2014

Taler, DawidOcłoń, PawełNumerical determination of the gas-side average heat transfer coefficients in the fin-and-tube heat exchangerZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, T.31, z.86(290), nr 2, s.257-268, 2014

Taler, Dawid; Taler, JanDetermining heat transfer correlations for transition and turbulent flow in ducts / Wyznaczanie korelacji na liczę Nusselta dla przepływu przejściowego i turbulentnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, T.31, z.86(290), nr 1, s.103-114, 2014

Taler, DawidTaler, JanSteady-state and transient heat transfer through fins of complex geometry, Archives of Thermodynamics, Vol.35, No.2, s.117-133, 2014

Taler, DawidOcłoń, PawełDetermination of heat transfer formulas for gas flow in fin-and-tube heat exchanger with oval tubes using CFD simulations, Chemical Engineering and Processing, Vol.83, s.1-11, 2014

Cisek, Piotr; Taler, DawidNumerical modeling of ceramic heat accumulator heated electrically / Numerische modellierung von elektrisch beheizten Keramik Wärmespeicher, Proceedings of the XVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, s.153-161, 2014

Taler Jan; Taler DawidLudowski PawełMeasurements of local heat flux to membrane water walls of combustion chambers, Fuel, Vol.115, s.70-83, 2014

Olek Małgorzata; Żukowski Witold; Baron JerzyThermal decomposition of selected chlorinated aliphatic hydrocarbons in the fluidized bed reactor with chemically active bed material / Termiczny rozkład wybranych chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych w reaktorze fluidyzacyjnym z chemicznie aktywnym materiałem złoża, Proceedings of ECOpole, Vol.8(1), s.71-79, 2014

Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Taler, JanMathematical modeling of cross-flow tube heat exchangers with a complex flow arrangement, Heat Transfer Engineering, Vol.35, Iss.14-15, s.1334-1343, 2014

Taler, Dawid; Madejski, Paweł; Taler, JanModelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w przegrzewaczu pary w kotle fluidalnym, XXII Zjazd Termodynamików : rozszerzony program zjazdu, Polańczyk, 23-27 września 2014, s.138, 2014

Taler, Dawid; Madejski, Paweł; Taler, JanModelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w przegrzewaczu pary w kotle fluidalnym, XXII Zjazd Termodynamików : rozszerzony program zjazdu, Polańczyk, 23-27 września 2014, s.138, 2014

Kowarska Beata; Baron Jerzy; Żukowski Witold; Kandefer StanisławConversion of ammonia into nitrogen oxides during combustion in a fluidized bed / Konwersja amoniaku do tlenków azotu podczas spalania w złożu fluidalnym, Przemysł Chemiczny, Nr 93/6, s.992-997, 2014

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Harchut, PiotrOptymalizacja rozruchu kotła z uwzględnieniem naprężeń cieplnych / Optimization of the boiler start-up taking into account thermal stresses, 12th ICBT 2014 : Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014 : wydawnictwo jubileuszowe, Szczyrk, 21-24 październik, 2014 12th ICBT 2014 : 12th International Conference on Boiler Technology, Szczyrk, October 21-24, 2014, s.383-384, 2014

Trojan, Marcin; Taler DawidTaler, Jan; Dzierwa, PiotrModeling of superheater operation in a steam boiler, ASME 2014 Power Conference, Baltimore, Maryland, July 28-31, 2014, 15 s., 2014

Dzierwa, Piotr; Taler, DawidTaler, Jan; Trojan, MarcinOptimum heating of thick wall pressure components of steam boilers, ASME 2014 Power Conference, Baltimore, Maryland, July 28-31, 2014, 9 s., 2014

Olek Małgorzata; Kandefer Stanisław; Kaniowski Wiesław; Żukowski Witold; Baron JerzyCarbon shale combustion in the fluidized bed reactor, Polish Journal of Chemical Technology, Vol.16, No 2, s.74-76, 2014

Olek Małgorzata; Baron Jerzy; Kandefer Stanisław; Żukowski Witold; Kaniowski WiesławEmisja zanieczyszczeń gazowych ze złoża fluidalnego przy spalaniu łupków węglowych / Emission of gaseous pollutants from the fluidized bed during combustion of coal shale, Przemysł Chemiczny, Vol.93, Nr 8, s.1409-1413, 2014

Olek, Małgorzata; Kandefer, Stanisław; Kaniowski, Wiesław; Baron, Jerzy; Żukowski, WitoldZastosowanie technologii spalania fluidalnego dla energetycznego wykorzystania paliw niskogatunkowych i odpadów / The application of fluidized bed combustion technology for energetic use of lowquality fuels and wastes, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.7, Nr 3 (24), s.826-839, 2014

Olek, Małgorzata; Kandefer, Stanisław; Kaniowski, Wiesław; Baron, Jerzy; Żukowski, WitoldZastosowanie technologii spalania fluidalnego dla energetycznego wykorzystania paliw niskogatunkowych i odpadów / The application of fluidized bed combustion technology for energetic use of low-quality fuels and wastes, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska : bezpieczeństwo – edukacja – gospodarka – ochrona środowiska – polityka – prawo – technologie, s.561-574, 2014

Pilarczyk, Marcin; Ocłoń, Paweł; Taler, Dawid; Cisek, Piotr; Szwarc, TomaszOptymalizacja ułożenia kabli energetycznych w gruncie z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody roju cząstek / Optimizing of the underground power cable bedding using momentum based particle swarm optimization method, PME 2014 : Konferencja Polski Mix Energetyczny 2014, Ustroń, 15-17 października 2014 roku : zeszyt streszczeń referatów, s.85-86, 2014

Taler, Jan; Węglowki, Bohdan; Taler, DawidMadejski, PawełDzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz; Pilarczyk, MarcinDetermination of start-up curves for a boiler with natural circulation based on the analysis of stress distribution in critical pressure components, 12th ICBT 2014 : Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014 : wydawnictwo jubileuszowe, Szczyrk, 21-24 październik, 2014 12th ICBT 2014 : 12th International Conference on Boiler Technology, Szczyrk, October 21-24, 2014, s.385-386, 2014

Taler, Jan; Węglowki, Bohdan; Taler, DawidMadejski, PawełDzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz; Pilarczyk, MarcinDetermination of start-up curves for a boiler with natural circulation based on the analysis of stress distribution in critical pressure components, 12th ICBT 2014 : Current issues of construction and operation of boilers : 12th International Conference on Boiler Technology, Szczyrk, October 21-24, 2014, s.1093-1103, 2014

Berkowicz Gabriela; Bradło Dariusz; Baron Jerzy; Żukowski Witold; Kandefer Stanisław; Szarlik Stefan; Zielecka Maria; Wielgosz Zbigniew; Jamanek DariuszAnalysis of possibilities of 2,6-dimethylphenol synthesis with recirculation of o-cresol and management of gaseous by-products / Analiza możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu i zagospodarowaniem gazowych produktów ubocznych, Przemysł Chemiczny, Nr 93/6, s.938-944, 2014

Taler Jan; Węglowski Bohdan; Taler Dawid; Trojan Marcin; Sobota Tomasz; Dzierwa Piotr; Pilarczyk marcinCzupryński Piotr; Janda Tomasz; Madejski PawełNabagło DanielThermo-flow and strength monitoring of a PC boilerAktualne zagadnienia energetyki: praca zbiorowa. T. 3, T.3, s.191-223, 2014