Strona główna


 

                2019

 

Olek, Małgorzata; Żukowski, Witold; Baron, Jerzy: Sorption of hydrogen chloride in the fluidized bed reactor, Ecological Chemistry and Engineering. S / Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S, Vol.26, Iss.1, s.69-80, 2019

Olek, Małgorzata; Bradło, Dariusz; Baron, Jerzy: Współspalanie osadów ściekowych z osadami pokoagulacyjnymi lub dennymi w kotłach ze złożem fluidalnym, Przemysł Chemiczny, T. 98, nr 12, s.1983-1987, 2019

Kryzia, D.; Olczak, P.; Wrona, J.; Kopacz, M.; Kryzia, K.; Galica, D.: Dampening variations in wind power generation through geographical diversification, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.214, 11 s., 2019

Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Taler, Jan; Kaczmarski, Karol; Wrona, Jan: The use of pressure hot water storage tanks to improve the energy flexibility of the steam power unit, Energy, Vol.173, s.926-936, 2019

Kozioł, Stanisław; Zbrowski, Andrzej; Samborski, Tomasz; Niezgoda-Żelasko, Beata; Wojtas, Kazimierz; Wrona, Jan; Prymon, Marek: The design of recuperator and heat pump test systems in conformity with the "ErP" EU directive / Struktura systemu badania rekuperatorów i pomp ciepła zgodnie z dyrektywą unijną „ErP”, Journal of Machine Construction and Maintenance / Problemy Eksploatacji, No 1 (112), s.101-107, 2019

Berkowicz, Gabriela; Wrona, Jan; Baron, Jerzy; Bradlo, Dariusz; Żukowski, Witold: Catalytic oxidation of methanol in the cenospheric fluidized bed, Thermal Science / 11th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT 2018), Vol.23, Suppl.4, S1231-S1240, 2019

Migas, Przemysław; Żukowski, Witold; Baron, Jerzy; Wrona, Jan: Cenospheric and sand fluidized bed as an environment for waste rubber combustion-comparisons of decomposition dynamics and flue gas emission, Thermal Science / 11th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT 2018), Vol.23, Suppl.4, S1217-S1229, 2019

Porzuczek, Jan: Assessment of the spatial distribution of moisture content in granular material using Electrical Impedance Tomography, Sensors, Vol.19, Iss.12, Spec.Iss., 15 s., 2019

Porzuczek, Jan: Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej / Monitoring of fruit drying process using Electrical Impedance Tomography, Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki, s.449-458, 2019

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka: Unit TSP abatement costs of building modernization as a tool of air quality management: Krakow case study, E3S Web of Conferences, Vol.86, 11 s., 2019

Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sacharczuk, Jacek; Kaczmarski, Karol; Taler, Jan: Mathematical modeling of heat storage unit for air heating of the building, Renewable Energy, Vol.141, s.988-1004, 2019

Sacharczuk, Jacek; Taler, Dawid: Numerical and experimental study on the thermal performance of the concrete accumulator for solar heating systems, Energy, Vol.170, s.967-977, 2019

Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sacharczuk, Jacek; Kaczmarski, Karol; Taler, Jan: Numerical modeling of transient heat transfer in heat storage unit with channel structure, Applied Thermal Engineering, Vol.149, s.841-853, 2019

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz: Thermal stress monitoring in thick walled pressure components of steam boilers, Energy, Vol.175, s.645-666, 2019

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Trojan, Marcin; Węglowski, Bohdan; Sobota, Tomasz: Monitoring of transient 3D temperature distribution and thermal stress in pressure elements based on the wall temperature measurement, Journal of Thermal Stresses, Vol.42, Iss.6, [Spec.Iss.], s.698-724, 2019

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Trojan, Marcin; Węglowski, Bohdan; Sobota, Tomasz: Monitoring of transient 3D temperature distribution and thermal stress in pressure elements based on the wall temperature measurement, ICTS 2019 [International Congress on Thermal Stresses], s.220-223, 2019

Taler, Dawid: Numerical modelling and experimental testing of heat exchangers, Studies in Systems, Decision and Control, 161, XVIII, 588 s., 2019

Taler, Dawid; Taler, Jan: Prediction of heat transfer correlations in a low-loaded plate-fin-and-tube heat exchanger based on flow-thermal tests, Applied Thermal Engineering, Vol.148, s.641-649, 2019

Taler, Dawid; Pitry, Rafał; Taler, Jan: Operation assessment of hybrid heat source for heating the building and preparation of hot water in the fire brigade building, Journal of Cleaner Production, Vol.214, s.962-974, 2019

Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Taler, Jan: Determination of transient fluid temperature and thermal stresses in pressure thick-walled elements using a new design thermometer, Energies, Vol.12, Iss.2, 21 s., 2019

Cisek, Piotr; Taler, Dawid: Numerical analysis and performance assessment of the Thermal Energy Storage unit aimed to be utilized in Smart Electric Thermal Storage (SETS), Energy, Vol.173, s.755-771, 2019

Taler, Jan; Zima, Wiesław; Ocłoń, Paweł; Grądziel, Sławomir; Taler, Dawid; Cebula, Artur; Jaremkiewicz, Magdalena; Korzeń, Anna; Cisek, Piotr; Kaczmarski, Karol; Majewski, Karol: Mathematical model of a supercritical power boiler for simulating rapid changes in boiler thermal loading, Energy, Vol.175, s.580-592, 2019

Jaremkiewicz, Magdalena; Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Taler, Jan: Monitoring of transient thermal stresses in pressure components of steam boilers using an innovative technique for measuring the fluid temperature, Energy, Vol.175, s.139-150, 2019

Madejski, Paweł; Taler, Dawid; Taler, Jan: Modeling of transient operation of steam superheater in CFB boiler, Energy, Vol.182, s.965-974, 2019

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Trojan, Marcin:  The use of a solution of the inverse heat conduction problem to monitor thermal stresses, E3S Web of Conferences, Vol.108, 11 s., 2019

Taler, Dawid: Simulation of the operation of the car radiator with a laminar, transitional, and turbulent regime of liquid flow in the tubes, Thermal Science, Vol.23, Suppl.4, s.S1311-S1321, 2019

Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Wielgus, Szymon: On-line monitoring of the fouling of the boiler heating surfaces, Thermal Science, Vol.23, Suppl.4, s.S1289-S1300, 2019

Athinarayanan, Arun Senthil Kumar; Gurunathan, Manikandan; Parthasarathy, Rajesh Kanna; Taler, Jan; Ocłoń, Paweł; Taler, Dawid: Numerical investigation of heat transfer from flow over square cylinder placed in a confined channel using Cu-water nanofluid, Thermal Science, Vol.23, Suppl.4, s.S1367-S1380, 2019

Kannan, Meenakshi Sundar; Gurunathan, Manikandan; Rajesh, Kanna P.; Taler, Jan; Taler, Dawid; Ocłoń, Paweł: Investigation of forced convective heat transfer from a block located staggered cavity with parallel and anti-parallel wall motion, Thermal Science, Vol.23, Suppl.4, s.S1287-S1288, 2019

Taler, Dawid; Taler, Jan: New analytical-numerical method of simple modelling of tubular cross-flow heat exchangers with complicated flow arrangement, PRES' 19: The 22nd Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 10 s., 2019

Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Taler, Jan: New method for determining the optimum fluid temperature when heating pressure thick-walled components with openings, E3S Web of Conferences, Vol.128, 7 s.,2019

Taler, Dawid; Taler, Jan; Wrona, Katarzyna: Transient behavior of a plate-fin-and-tube heat exchanger taking into account different heat transfer coefficients on the individual tube rows, E3S Web of Conferences, Vol.128, 8 s., 2019

Kanna, R.; Ahmad, Sayed Sayeed; Reddy, P. Venkata; Pon Selvan, Chithirai; Taler, Jan; Taler, Dawid; Ocłoń, Paweł; Vallati, Andrea; Christopher, David Santosh: Investigation of forced convection heat transfer from a heater mounted in a cavity wall using various nanofluids, E3S Web of Conferences, Vol.128, 8 s., 2019

Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol: Assessment of the superheater ash fouling using a numerical model of the superheater, Heat Transfer Engineering, Vol.40, Iss.17-18, s.1419-1429, 2019

Taler, Jan; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Jaremkiewicz, Magdalena: Allowable rates of fluid temperature variations and thermal stress monitoring in pressure elements of supercritical boilers, Heat Transfer Engineering, Vol.40, Iss.17-18, s.1430-1441, 2019

Taler, Dawid; Taler, Jan; Wrona, Katarzyna: Transient behavior of a plate-fin-and-tube heat exchanger taking into account different heat transfer coefficients on the individual tube rows, E3S Web of Conferences, Vol.137, 8 s., 2019

Ocłoń, Paweł; Cisek, Piotr; Kozak, Ewa; Taler, Jan; Taler, Dawid: Experimental testing of tracked and cooled PVT system, Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer. Vol.1, s.395-416, 2019

Kamińska, Katarzyna; Dzierwa, Piotr: The influence of compaction and saturation on the compressibility of colliery waste, Thermal Science, Vol.23, Suppl.4, s.S1345-S1355, 2019

 

                2018

 

Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Augustyn, Aleksandra; Olek, Małgorzata: Opłacalność ekonomiczna zmiany wielkości powierzchni kolektorów słonecznych płaskich w instalacji c.w.u. budynku jednorodzinnego – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Nr 102, s.77-90, 2018

Olek, Małgorzata; Wrona, Jan; Kandefer, Stanisław; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Porzuczek, Jan; Stankiewicz, Jakub: Środowiskowe aspekty wypalania łupków przywęglowych – emisja produktów gazowych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T.49, Nr 11, 455-458, 2018

Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Pepłowska, Monika; Olek, Małgorzata: Wpływ kąta nachylenia i czasu jego regulacji na nasłonecznienie kolektora lub panelu fotowoltaicznego, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T. 49, Nr 12, 506-509, 2018

Taler, J.; Trojan, M.; Dzierwa, P.; Taler, D.; Kaczmarski, K.; Wrona, J.: Increasing the flexibility of a steam power unit, 3rd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, s.103, 2018

Wrona, Jan; Prymon, Marek: A prototype of a small Stirling refrigeration unit / Prototyp małego urządzenia chłodniczego realizującego obieg Stirlinga, Technical Transactions / Czasopismo Techniczne, Vol.115, Iss.7, s.139-151, 2018

Wrona, Jan; Czupryński, Piotr: Pozyskanie mikrosfer glinkokrzemianowych z popiołów lotnych metodą suchą / Recovery of the aluminosilicate microspheres from fly ash using dry method, OSA: Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia, s.115-124, 2018

Porzuczek, Jan: Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej / Monitoring of fruit drying process using electrical impedance tomography, Przegląd Naukowo-Metodyczny: edukacja dla bezpieczeństwa, R.11, Nr 4(41), s.579-588, 2018

Porzuczek, Jan: Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania małych instalacji HVAC / Application of the PV panels as power supply for small HVAC systems, OSA: Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia, s.89-99, 2018

Porzuczek, Jan: Monitoring of the drying process using EIT method, Proceedings of the 9th World Congress on Industrial Process Tomography: WC-IPT-9, September 2-6, 2018, Bath, UK, s.67-74, 2018

Porzuczek, Jan: Monitoring of the drying process using EIT method, 9th World Congress on Industrial Process Tomography: WC-IPT-9, Bath, UK, September 2-6, 2018: abstracts, s.6, 2018

Porzuczek, Jan: Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy / Application of the model predictive control in the small scale fluidized bed boilers, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R.11, Nr 1(38), s.928-946, 2018

Porzuczek, Jan: Koncepcja modułowego sterownika systemów solarnych, Energetyka solarna w badaniach naukowych, s.295-306, 2018

Porzuczek, Jan: Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy / Application of the model predictive control in the small scale fluidized bed boilers, Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych: prawo i polityka, zrównoważony rozwój i OZE, ekonomia – technika, bezpieczeństwo, s.425-443, 2018

Stypka, Tomasz: Próba oszacowania skali strat w zdrowiu spowodowanych złą jakością powietrza w Krakowie / An attempt to estimate the health losses caused by air pollution in Kraków, OSA: Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia, s.101-113, 2018

Sacharczuk, Jacek; Taler, Dawid: Theoretical modeling and experimental study of auxiliary concrete accumulator for solar heating systems, MATEC Web of Conferences, Vol. 240, s. 1-6, 2018

Taler, D.; Sacharczuk, J.; Taler, J.: Mathematical modeling of a solar facility with heat storage unit for domestic hot water and building air heating systems, 3rd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), June 30 - July 4, 2018, Novi Sad, Serbia: book of abstracts, s.167, 2018

Sacharczuk, J.; Taler, D.: Theoretical modeling and experimental study of auxiliary concrete accumulator for solar heating systems, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol.2, s.206-207, 2018

Taler, D.; Dzierwa, P.; Trojan, M.; Sacharczuk, J.; Kaczmarski, K.; Taler, J.: Numerical modeling of transient heat transfer in heat storage unit with channel structure, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 2, s.266, 2018

Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol; Taler, Jan: Numerical simulation of convective superheaters in steam boilers, International Journal of Thermal Sciences, Vol.129, s.320-333, 2018

Jaremkiewicz, M.; Dzierwa, P.; Taler, D.; Taler, J.: Monitoring of transient thermal stresses in pressure components using an innovative technique for measuring the fluid temperature, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 1, s.251-252, 2018

Trojan, M.; Taler, J.; Dzierwa, P.; Taler, D.; Kaczmarski, K.: The use of hot water storage tanks to increase the flexibility of thermal power plants, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 2, s.278-280, 2018

Taler, Jan; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz: Monitoring of thermal stresses in pressure components based on the wall temperature measurement, Energy, Vol.160, s.500-519, 2018

Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Taler, Jan: Optimum heating of boiler evaporator, Heat Transfer Engineering, Vol.39, Iss.13-14, s.1217-1226, 2018

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Trojan, Marcin: Thermal stress monitoring in thick walled pressure components of steam boilers / Metoda monitorowania naprężeń cieplnych w ciśnieniowych elementach grubościennych elektrociepłowni, Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów: Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 października 2018 13th International Conference on Boiler Technology 2018: Current Issues of Construction and Operation of Boilers, Poland, Szczyrk, October 23-26, 2018, s.265-266, 2018

Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Trojan, Marcin: Thermal stress monitoring in thick-walled pressure components based on the solutions of the inverse heat conduction problems, Journal of Thermal Stresses, Vol.41, No.10-12, Spec.Iss., s.1501-1524, 2018

Ocłoń, Paweł; Cisek, Piotr; Rerak, Monika; Taler, Dawid; Rao, R. Venkata; Vallati, Andrea; Pilarczyk, Marcin: Thermal performance optimization of the underground power cable system by using a modified Jaya algorithm, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 123, s.162-180, 2018

Taler, Dawid: Mathematical modeling and experimental study of heat transfer in a low-duty air-cooled heat exchanger, Energy Conversion and Management, Vol.159, s.232-243, 2018

Taler, Dawid: Semi-empirical heat transfer correlations for turbulent tube flow of liquid metals, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol.28, Iss.1, Spec.Iss., s.151-172, 2018

Taler, Dawid; Korzeń, Anna: Numerical modeling transient response of tubular cross flow heat exchanger, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol.28, Iss.1, Spec.Iss., s.81-91, 2018

Kalidasan, K.; Velkennedy, R.; Taler, Jan; Taler, Dawid; Ocłoń, Paweł; Rajesh, Kanna P.: Numerical study of air convection in a rectangular enclosure with two isothermal blocks and oscillating bottom wall temperature, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol.28, Iss.1, Spec.Iss., s.103-117, 2018

Taler, Dawid; Taler, Jan: Prediction of heat transfer correlations in a low-loaded plate-fin-and-tube heat exchanger based on flow-thermal tests, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 2, s.267-268, 2018

Cisek, P.; Taler, D.:2D numerical modeling and experimental study of electric thermal storage central heating system, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 1, s.149, 2018

Paulraj, Maheandera Prabu; Parthasarathy, Rajesh Kanna; Taler, Jan; Taler, Dawid; Ocłoń, Paweł; Vallati, Andrea: Numerical investigation of conjugate heat transfer from laminar wall jet flow over a shallow cavity, Heat Transfer Research, Vol.49, Iss.12, s.1151-1170, 2018

Muthukannan, M.; Uthayakumar, M.; Rajesh, Kanna P.; Ocłoń, P.; Taler, J.; Taler, D.: Effect of baffle shape in heat transfer for jet impingement on a solid block, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 2, s.106, 2018

Sundar, K. M.; Kanna, P. R.; Taler, J.; Taler, D.; Ocłoń, P.: Investigation of forced convection heat transfer from a block located staggered cavity with parellel and anti parellel wall motion, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 2, s.253-254, 2018

Prabu, P. M.; Kanna, P. R.; Taler, J.; Taler, D.; Ocłoń, P.: Numerical investigation of sudden expansion flow with and without splitter plate, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, May 21-24 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Vol. 2, s.166-167, 2018

Rao, Ravipudi Venkata; Saroj, Ankit; Ocłoń, Paweł; Taler, Jan; Taler, Dawid: Single-and multi-objective design optimization of plate-fin heat exchangers using Jaya algorithm, Heat Transfer Engineering, Vol.39, Iss.13-14, s.1201-1216, 2018

Taler, Dawid; Pitry, Rafał; Taler, Jan: Evaluation of one-year operation of hybrid heat source for heating the building and preparation of hot water, Heat pipes, heat pumps, refrigerators, power sources: proceedings of the X Minsk International Seminar, held in Minsk, Belarus, 10-13 September 2018, s.236-245, 2018

Taler, Dawid; Pitry, Rafał; Taler, Jan: Evaluation of long-term operation of combined system for heating the building and preparation of domestic hot water, 3rd International Conference on Energy and Environmental Protection, Krakow, Poland, September 13-14, 2018, s.151-158, 2018

Taler, Dawid; Pitry, Rafał; Taler, Jan: Estimation of one-year operation of hybrid heat source for heating the building and preparation of hot water, Energy and Fuels 2018, Kraków, 19-21 September 2018: book of abstracts, s.19, 2018

Taler, Dawid; Pitry, Rafał; Taler, Jan: Evaluation of long-term operation of combined system for heating the building and preparation of domestic hot water, Energetyka i Ochrona Środowiska : III Międzynarodowa Konferencja: EOŚ, Kraków 13-14 września 2018: streszczenia referatów, s.28, 2018

Madejski, Paweł; Taler, Dawid; Taler, Jan: Modeling of superheater transient operation in CFB boiler / Modelowanie nieustalonej pracy przegrzewacza pary w kotle fluidalnym / Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 października 2018 13th International Conference on Boiler Technology 2018: Current Issues of Construction and Operation of Boilers, Poland, Szczyrk, October 23-26, 2018, s.191-193, 2018

Kumar, Varun B.; Manikandan, G.; Kanna, Rajesh P.; Taler, Dawid; Taler, Jan; Nowak-Ocłoń, Marzena; Mzyk, Karol; Toh, Hoong Thiam: A performance evaluation of a solar air heater using different shaped ribs mounted on the absorber plate - a review, Energies, Vol.11, Iss.11, 20 s., 2018

Cisek, Piotr; Taler, Dawid; Cisek, Grzegorz: Numerical modeling of heat transfer in the fixed-matrix regenerator working in the Electric Thermal Storage heating system, MATEC Web of Conferences, Vol.240, 7 s., 2018

Sobota, Tomasz; Taler, Dawid; Lubecki, Szczepan: Pipeline heating and cooling, MATEC Web of Conferences, Vol.240, 5 s., 2018

Sobota, Tomasz; Taler, Dawid; Lubecki, Szczepan: Transient heat transfer at fluid flow in a thick-walled pipeline, MATEC Web of Conferences, Vol.240, 4 s., 2018

Marimuthu, Muthukannan; Uthayakumar; Kanna P, Rajesh; Ocłoń, Paweł; Taler, Jan; Taler, Dawid: Effect of baffle shape in heat transfer for jet impingement on a solid block, MATEC Web of Conferences, Vol.240, 6 s., 2018

Taler, Dawid: Performance of air-cooled heat exchanger with laminar, transitional, and turbulent tube flow, MATEC Web of Conferences, Vol.240, 8 s., 2018

 

                2017

 

Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Olek, Małgorzata: Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku / Cost-effective use of the rack in a solar installation – case study, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, T.48, Nr 8, 331-334, 2017

Porzuczek, Jan: Numerical analysis and experimental verification of the electrical impedance tomography method for monitoring of the packed-bed drying process, PBEC XIII : XIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2017 : materiały konferencyjne : książka streszczeń / RDPE XIII : The 13th Conference on Research & Development in Power Engineering, Warsaw, 2017 : conference proceedings : book of abstracts, s.105, 2017

Porzuczek, Jan: Numerical analysis and experimental verification of the electrical impedance tomography method for monitoring of the packed-bed drying process, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery / Prace Instytutu Maszyn Przepływowych, No.136, s.23-33, 2017

Porzuczek, Jan: Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w monitoringu procesu suszenia płodów rolnych, Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa, R. 10, Nr 1 (34), s.864-875, 2017

Kaniowski, Wiesław; Sacharczuk, Jacek; Kulesza, Leszek; Sztekler, Karol: Ocena zmian wartości ciepła spalania, wilgotności i zawartości części lotnych w zależności od wieku przyrostów dla biomasy niektórych gatunków drzew szybkorosnących / Assessment of changes in calorific value, moisture and volatile matter depending on age increases biomass of some species of fast-growing trees, Rynek Energii, Nr 3 (130), s. 99-103, 2017

Taler, Dawid; Taler, Jan: Simple heat transfer correlations for turbulent tube flow, E3S Web of Conferences, Vol.13, 7 s., 2017

Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol; Liszka, Marcin: Enhancement of power unit flexibility using pressure accumulation of hot water, Rynek Energii, Nr 1 (128), s.78-86, 2017

Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol: Shortening start-up and an extension of the power unit load range, E3S Web of Conferences / Energy and Fuels 2016, Krakow, Poland, September 21-23, 2016, 10 s., 2017

Korzeń, Anna; Taler, Dawid: Mathematical modeling of unsteady response of plate and fin heat exchanger to sudden change in liquid flow rate, E3S Web of Conferences / Energy and Fuels 2016, Krakow, Poland, September 21-23, 2016, 10 s., 2017

Korzeń, Anna; Taler, Dawid: Mathematical modelling of the unsteady operation of a plate and fin heat exchanger for the time-varying mass flow rate of liquid and air velocity / Modelowanie matematyczne pracy wymiennika ciepła z rur ożebrowanych dla zmiennych w czasie strumienia masy płynu i prędkości powietrza, Technical Transactions = Czasopismo Techniczne, Y. 114, Vol. 3, s.183-196, 2017

Trojan, Marcin; Taler, Jan; Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol: Numerical superheater model with distributed parameters, Proceedings of ICCHM2T2017 [10th International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer], May 28-June 1, 2017, Seoul, Korea, 3 s., 2017

Taler, Jan; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin: Allowable rates of fluid temperature variations and thermal stress monitoring in pressure elements of supercritical boilers, Proceedings of ICCHM2T2017 [10th International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer], May 28-June 1, 2017, Seoul, Korea, 3 s., 2017

Taler, Jan; Trojan, Marcin; Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol: Improving flexibility characteristics of 200 MW unit, Archives of Thermodynamics, Vol.38, No.1, s.75-90, 2017

Taler, Dawid: Simple power-type heat transfer correlations for turbulent pipe flow in tubes,  Journal of Thermal Science, Vol.26, No.4, s.339-348,  2017

Taler, Dawid; Pitry, Rafał: Praca i efektywność kotła gazowego w układzie hybrydowego źródła ciepła / Operation and effectiveness of gas boiler in a system of hybrid heat source, Współczesne problemy termodynamiki : [monografia] : praca zbiorowa, s.469-484, 2017

Taler, Jan; Taler, Dawid: Mathematical modeling and experimental investigation of cross-flow tube heat exchangers / Modelowanie matematyczne i badania eksperymentalne rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła, Współczesne problemy termodynamiki : [monografia] : praca zbiorowa, s.1029-1091, 2017

Taler, Jan; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Jaremkiewicz, Magdalena: Allowable heating rates of critical pressure components of supercritical boilers /Dopuszczalne prędkości nagrzewania dla kryterialnych elementów ciśnieniowych kotłów na parametry nadkrytyczne, Współczesne problemy termodynamiki : [monografia] : praca zbiorowa, s.485-510, 2017

Taler, Jan; Taler, Dawid: Modelowanie matematyczne i badania eksperymentalne rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła / Mathematical modeling and experimental investigation of cross-flow tube heat exchangers, XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 września 2017 : książka streszczeń referatów, s.29-30, 2017

Taler, Dawid; Pitry, Rafał: Praca i efektywność kotła gazowego w układzie hybrydowego źródła ciepła, XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 września 2017 : książka streszczeń referatów, s.245-246, 2017

Taler, Jan; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Jaremkiewicz, Magdalena: Dopuszczalne prędkości nagrzewania dla kryterialnych elementów ciśnieniowych kotłów na parametry nadkrytyczne / Allowable heating rates of critical pressure components of supercritical boilers, XXIII Zjazd Termodynamików, Ustroń, 19-22 września 2017 : książka streszczeń referatów, s.247-248, 2017

Taler, Jan; Ocłoń, Paweł; Taler, Dawid; Nowak-Ocłoń, Marzena: Computer-aided determination of the air-side heat transfer coefficient and thermal contact resistance for a fin-and-tube heat exchanger, Proceedings of ICCHM2T2017 [10th International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer], May 28-June 1, 2017, Seoul, Korea, 2 s., 2017

Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid: Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler / Wyniki zastosowania termometru o nowej konstrukcji do pomiaru nieustalonej temperatury pary przegrzanej pary w kotle, Rynek Energii, Nr 6 (133), s.85-93, 2017

Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid: Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler, PBEC XIII : XIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2017 : materiały konferencyjne : książka streszczeń RDPE XIII : The 13th Conference on Research & Development in Power Engineering, Warsaw, 2017 : conference proceedings : book of abstracts, s.55, 2017

Taler, Dawid; Trojan, Marcin; Dzierwa, Piotr; Kaczmarski, Karol; Taler, Jan: Mathematical modeling of steam superheater, PBEC XIII : XIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej RDPE XIII : The 13th Conference on Research & Development in Power Engineering, s.122, 2017

Taler, Jan; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sobota, Tomasz: Monitoring of thermal stresses in pressure components based on the wall temperature measurement near the inner surface, PBEC XIII : XIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2017 : materiały konferencyjne : książka streszczeń RDPE XIII : The 13th Conference on Research & Development in Power Engineering, Warsaw, 2017 : conference proceedings : book of abstracts, s.141, 2017

Rakesh, S.; Kanna, P. Rajesh; Taler, Jan; Ocłoń, Paweł; Taler, Dawid; Sudhakaran, P.; Ramesh, G.: Numerical investigation of flow and heat transfer from a block placed in a cavity subject to different inlet conditions, Progress in Computational Fluid Dynamics, Vol.17, No.6, s.385-389, 2017