Wykaz Norm


 1. PN-EN 673 : Szkło w budownictwie : Określenie współczynnika przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa
 2. PN-EN 12238 : Wentylacja budynków : Elementy końcowe : Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
 3. PN-EN 12239 : Wentylacja budynków : Elementy końcowe : Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
 4. PN-EN 12975-2 : Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy : Kolektory słoneczne : Część 2 : Metody badań
 5. Komentarz do norm ISO 9000:2000
 6. PN-EN ISO 7730 : Środowiska termicznie umiarkowane : Wyznaczanie wskaźników PMV i PPD oraz określanie warunków komfortu termicznego
 7. PN-ISO 5801 : Wentylatory przemysłowe : Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach znormalizowanych
 8. PN-EN 13182 : Wentylacja w budynkach : Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
 9. PN-EN 2589 : Wentylacja w budynkach : Nawiewniki i wywiewniki : Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
 10. PN-EN 1948-1 : Emisja ze źródeł stacjonarnych : Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF : Część 1 : Pobieranie próbek
 11. PN-EN 1948-2 : Emisja ze źródeł stacjonarnych : Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF : Część 2 : Ekstrakcja i oczyszczanie
 12. PN-EN 1948-3 : Emisja ze źródeł stacjonarnych : Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF : Część 3 : Identyfikacja i oznaczanie ilościowe
 13. PN-EN ISO 7371 : Domowy sprzęt chłodniczy : Chłodziarki z komorą lub bez komory niskich temperatur. Charakterystyki i metody badań
 14. PN-EN ISO 8561 : Domowy sprzęt chłodniczy : Chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, szafy chłodnicze do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarki do żywności chłodzone wymuszonym obiegiem powietrza : Charakterystyki i metody badań
 15. PN-EN ISO 6946 : Komponenty budowlane i elementy budynku : Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła: Metoda obliczania
 16. PN-EN 12831 : Instalacje ogrzewcze w budynkach : Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną
 17. PN-EN 12514-1 : Instalacje zasilania palników olejowych olejem : Część 1 : Wymagania bezpieczeństwa i badania; Części składowe, pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i zabezpieczeń, zbiorniki zasilające
 18. PN-EN 12514-2 : Instalacje zasilania palników olejowych olejem : Część 2 : Wymagania bezpieczeństwa i badania; Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki
 19. PN-EN 442-2:1999 : Grzejniki : Moc cieplna i metody badań
 20. PN-EN 442-2:1999/A1 : Zmiana do Polskiej Normy
 21. PN-EN 442-2:1999/A2 : Zmiana do Polskiej Normy
 22. PN-EN 215:2005 : Termostatyczne zawory grzejnikowe : Wymagania i metody badań
 23. PN-EN 215:2006 : Zmiana do Polskiej Normy
 24. PN-EN 15316-3-1:2007 : Instalacje ogrzewcze w budynkach : Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji : Część 3-1
 25. PN-EN 15316-4-3:2007 : Instalacje ogrzewcze w budynkach : Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji : Część 4-3
 26. PN-EN 15169:2007 : Characterization of waste - Determination of loss on ignition in waste, sludge and sediments
 27. Polskie Normy w Certyfikacji Energetycznej Budynków : Neseser Audytora
 28. Zarządzanie środowiskowe : Komentarz do norm serii 14000
 29. Polskie tłumaczenie ISO/TR 14032:1999 : Zarządzanie środowiskowe : Przykłady oceny efektów działalności środowiskowej (EPE)
 30. PN-EN 15378:2009 : Systemy ogrzewcze w budynkach : Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych
 31. PN-EN ISO 23953-1:2007/A1 : Meble chłodnicze - Cz.1 : Terminologia
 32. PN-EN ISO 23953-2:2007 : Meble chłodnicze - Cz.2 : Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
 33. PN-EN ISO 23953-2:2007/A1 : Meble chłodnicze - Cz.2 : Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
 34. PN-EN ISO 23953-1 : Meble chłodnicze - Cz.1 : Terminologia
 35. PN-EN 62552 : Sprzęt chłodniczy do użytku domowego. Charakterystyki i metody badań
 36. PN-EN 12898:2004P : Szkło w budownictwie : Określenie emisyjności
 37. PN-EN ISO/IEC 17011:2006P : Ocena zgodności : Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność
 38. PN-EN ISO 10211:2008P : Mostki cieplne w budynkach : Strumienie ciepła i temperatury powierzchni : Obliczenia szczegółowe
 39. PN-EN ISO 673:2011E : Szkło w budownictwie : Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U) : Metoda obliczeniowa
 40. PN-EN ISO 110077-2:2012P : Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji : Obliczanie współczynnika przenikania ciepła : Część 2: Metoda komputerowa dla ram
 41. PN-EN 1751:2014-03E : Wentylacja budynków : Urządzenia wentylacyjne końcowe : Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
 42. PN-EN 1886:2008E : Wentylacja budynków : Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne : Właściwości mechaniczne
 43. PN-EN 12210:2016 : Okna i drzwi : Odporność na obciążenie wiatrem : Klasyfikacja
 44. PN-EN 12211:2016 : Okna i drzwi : Odporność na obciążenie wiatrem : Metoda badania
 45. PN-EN 10302:2009 : Stale, stopy niklu i kobaltu żarowytrzymałe
 46. PN-EN 10095 : Stale i stopy niklu i kobaltu żaroodporne
 47. EN 15316-4-3:2017-06E : Charakterystyka energetyczna budynków : Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu : Część 4-3 Źródła ciepła, instalacje solarne i fotowoltaiczne, Moduł M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
 48. PN-ISO 8301:1998P : Izolacja cieplna : Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym : Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia
 49. PN-EN ISO 8497:1999P : Izolacja cieplna : Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych
 50. PN-ISO 8302:1999P : Izolacja cieplna : Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym : Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną
 51. PN-EN 1946-2:2000P : Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych : Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła : Pomiary metodą osłoniętej płyty grzejnej
 52. PN-EN ISO 22007-2:2015-09E : Tworzywa sztuczne : Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej : Część 2: Metoda niestacjonarnego źródła ciepła (gorącego dysku)
 53. PN-EN ISO 10396:2001P : Emisja ze źródeł stacjonarnych : Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych