Zbiory …


Książki (wydawnictwa zwarte)

Gromadzone są przede wszystkim książki niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa oraz ochrony powietrza, unieszkodliwiania odpadów i gospodarki energią cieplną. Obecnie podstawowy księgozbiór liczy 542 woluminy, które zostały skatalogowane i można je wyszukiwać w 'Katalogu'.
Równolegle gromadzony jest wieloegzemplarzowy Księgozbiór Formy Uproszczonej.

Czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Biblioteka prenumerowała 7 tytułów czasopism naukowych (do roku 2015) w języku polskim w wersji drukowanej. Obecnie Biblioteka nie prenumeruje czasopism.

Pozostałe …

W skład tych zbiorów wchodzą publikacje pracowników Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Ś-4, a od 1 września 2018 r. Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów Ś-5. Informacja o tych zbiorach dostępna jest poprzez bazę danych 'Publikacje' oraz 'Seminaria' utworzoną w systemie 'mezon-lib'.
Biblioteka prowadziła również rejestr prac dyplomowych absolwentów Instytutu do 1 wześnia 2018 r. Zbiór ten można przeglądać i wyszukiwać poprzez 'Katalog prac dyplomowych'