Witamy na stronie Biblioteki

Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów Ś-5
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Z Biblioteki można skorystać dwa razy w tygodniu:

wtorek: 11.00 - 13.00
czwartek: 11.00 - 13.00

kontaktując się z Panią Ewą Wełną (Budynek W-2 WIŚiE pok. 120)

Napisz