O Bibliotece słów kilka …


Trochę historii

Biblioteka Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki powstała 1 kwietnia 1992, kiedy to Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji został przekształcony w Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza. Wówczas biblioteka liczyła 590 woluminów książek i siedem tytułów prenumerowanych czasopism.
Od 1 września 2018 roku Biblioteka działa pod nazwą Biblioteka Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów Ś-5 w związku ze zmianą struktury Wydziału Inżynierii Środowiska. Z Biblioteki można skorzystać kontaktując się uprzednio z Panią Ewą Wełną (budynek W-2 WIŚiE, I piętro pokój 120, tel.12 628 2803, ewa.welna@pk.edu.pl).

Profil zbiorów

Obecnie księgozbiór służy jako naukowo-dydaktyczna baza biblioteczna dla Instytutu a obecnie dla Katedry.
Zbiory biblioteki liczą 542 woluminy.
Informacja o zbiorach dostępna jest poprzez system 'mezon/lib', w którym tworzone są katalogi oraz bazy danych.

Pracownicy

Ewa Wełna (opiekun biblioteki) ewa.welna@pk.edu.pl