Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Stypka Tomasz
Pilawska Małgorzata
Wrona Jan
Porzuczek Jan
Olek Małgorzata
Sacharczuk Jacek
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999


Mgr inż.
Jadwiga DZIKOWSKAbudynek 10-34 ("Houston")
pok. 221

tel: 012 628 28 06
email: jadzik@pk.edu.pl

Zainteresowania naukowe
Publikacje
Nagrody

Zainteresowania naukowe

Od 1981 roku zatrudniona na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej jako konstruktor, a od 2009 roku jako specjalista naukowo-techniczny.

  • udział (jako kreślarz) w licznych projektach kotłów fluidalnych
  • udział w V Ramowym Programie UE: Sludge for Heat w latach 2001-2003 projektując zespół skruberów, stanowiących podzespół instalacji spalania osadów ściekowych.
  • udział w kursach AutoCAD-a: Podstawy pracy z programem AutoCAD R14 lub 2000, Modelowanie 3D w programach AutoCAD R14, 2000 lub 2000i, Inventor 4 - kurs podstawowy
Od 1992 roku do chwili obecnej pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Biblioteki Instytutowej.
  • Studia Podyplomowe w zakresie wyszukiwania informacji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim - 2000-2001

góra

Publikacje

Jest współautorem publikacji opublikowanej w ramach V PR UE SFH oraz jednego patentu.
Jest autorem publikacji opublikowanej w Biuletynie EBIB (on-line).

góra

Nagrody

Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie technologii, konstrukcji i wdrożenia spalarni osadów ściekowych dla małych i średnich aglomeracji miejskich - 2007

góra