Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Stypka Tomasz
Pilawska Małgorzata
Wrona Jan
Porzuczek Jan
Olek Małgorzata
Sacharczuk Jacek
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999


Dr inż.
Piotr GRYGLASZEWSKI


budynek 10-34 ("Houston")
pok. 115

konsultacje:
po uprzednim uzgodnieniu na e-mail

tel: 012 628 20 89
e-mail: piotr@gryglaszewski.pl

Publikacje
Nagrody
Wykładane przedmioty

Publikacje

Dorobek naukowy obejmuje 50 publikacji w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych: Thermo and Fluid Dynamics (Springer), Acta Machanika (Springer), ZAMM, Rheologica Acta (Steinkopff), Chemical and Engineering Processing (Elsevier), Luft- und Kaeltetechnik, i polskich: Archiwum Termodynamiki (PAN), Inżynieria Chemiczna i Procesowa (PAN), Energetyka, Chłodnictwo, oraz kilkunastu wydawnictwach konferencyjnych zagranicznych i krajowych. Ponadto autorstwo rozdziałów w 5 naukowych monografiach krajowych.
W ostatnich 8 latach prace autora były cytowane w 41 artykułach publikowanych w wydawnictwach notowanych na tzw. Liście Filadelfijskiej (m.in. International Journal of Heat and Mass Transfer, International Journal of Refrigeration, Applied Mathematics Letters (Elsevier), International Journal of Green Energy, Journal of Process Mechanical Engineering), 3 zagranicznych pracach doktorskich (Finlandia, Turcja, Indie) i podręcznikach akademickich (Brazylia).
Publikacje spoza dziedziny nauk technicznych: 2 monografie z zakresu Historii i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, 1 publikacja w Muzeum Narodowym w Krakowie.

góra

Nagrody

 • 1982 - wyróżnienie pracy doktorskiej,
 • 1983 - Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w dziedzinie badań naukowych (II stopnia, zespołowa),
 • 1982-1988 - Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej (trzykrotnie),
 • 1985 - Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD (1 rok),
 • 1988 - Stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung (2 lata),
 • 2000 - Nagroda Prorektora ds.Dydaktyki Politechniki Krakowskiej (I stopnia, zespołowa),
 • 2001 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (I stopnia, zespołowa),
 • 2002 - Srebrny Krzyż Zasługi,
 • 2005 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
góra

Wykładane przedmioty

 • Termodynamika
 • Termodynamika techniczna
 • Termodynamika procesowa
 • Wymiana ciepła i aeromechanika
 • Wymiana ciepła i wymienniki
 • Fizyka atmosfery

Inne osiągnięcia dydaktyczne:
współtwórca transformacji systemu kształcenia na kierunku studiów Inżynieria środowiska Politechniki Krakowskiej i wprowadzenia systemu modułowo-punktowego studiów.

góra