Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Dr inż.
Piotr GRYGLASZEWSKI


na emeryturze
e-mail: piotr@gryglaszewski.pl

Publikacje
Nagrody

Publikacje

Dorobek naukowy obejmuje 50 publikacji w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych: Thermo and Fluid Dynamics (Springer), Acta Machanika (Springer), ZAMM, Rheologica Acta (Steinkopff), Chemical and Engineering Processing (Elsevier), Luft- und Kaeltetechnik, i polskich: Archiwum Termodynamiki (PAN), Inżynieria Chemiczna i Procesowa (PAN), Energetyka, Chłodnictwo, oraz kilkunastu wydawnictwach konferencyjnych zagranicznych i krajowych. Ponadto autorstwo rozdziałów w 5 naukowych monografiach krajowych.
W ostatnich 8 latach prace autora były cytowane w 41 artykułach publikowanych w wydawnictwach notowanych na tzw. Liście Filadelfijskiej (m.in. International Journal of Heat and Mass Transfer, International Journal of Refrigeration, Applied Mathematics Letters (Elsevier), International Journal of Green Energy, Journal of Process Mechanical Engineering), 3 zagranicznych pracach doktorskich (Finlandia, Turcja, Indie) i podręcznikach akademickich (Brazylia).
Publikacje spoza dziedziny nauk technicznych: 2 monografie z zakresu Historii i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, 1 publikacja w Muzeum Narodowym w Krakowie.

góra

Nagrody

  • 1982 - wyróżnienie pracy doktorskiej,
  • 1983 - Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w dziedzinie badań naukowych (II stopnia, zespołowa),
  • 1982-1988 - Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej (trzykrotnie),
  • 1985 - Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD (1 rok),
  • 1988 - Stypendium Alexander von Humboldt-Stiftung (2 lata),
  • 2000 - Nagroda Prorektora ds.Dydaktyki Politechniki Krakowskiej (I stopnia, zespołowa),
  • 2001 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (I stopnia, zespołowa),
  • 2002 - Srebrny Krzyż Zasługi,
  • 2005 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
góra