Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Stypka Tomasz
Pilawska Małgorzata
Wrona Jan
Porzuczek Jan
Olek Małgorzata
Sacharczuk Jacek
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999


Działalność naukowa Katedry obejmuje tematykę:


  • wykorzystania techniki fluidalnej w procesach spalania

  • pomiarów cieplnych, systemów sterowania i automatyzacji

  • budowy maszyn i urządzeń stosowanych w technice cieplnej

  • modelowania własności termofizycznych czynników termodynamicznych ich mieszanin oraz tworzenie użytkowego oprogramowania

  • modelowania matematycznego procesów przepływowo-cieplnych w urządzeniach i aparaturze, metod wymiany ciepła i mechaniki płynów