Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Działalność naukowa Katedry obejmuje tematykę:


  • wykorzystania techniki fluidalnej w procesach spalania

  • pomiarów cieplnych, systemów sterowania i automatyzacji

  • budowy maszyn i urządzeń stosowanych w technice cieplnej

  • modelowania własności termofizycznych czynników termodynamicznych ich mieszanin oraz tworzenie użytkowego oprogramowania

  • modelowania matematycznego procesów przepływowo-cieplnych w urządzeniach i aparaturze, metod wymiany ciepła i mechaniki płynów