Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Dr inż.
Tomasz STYPKAkonsultacje:
Czwartek: 13:00 - 15:00
pok. 116, bud. WIŚiE

tel: 12 628 20 87
e-mail: stypka@gmail.com

Zainteresowania naukowe
Publikacje
Nagrody
Wykładane przedmioty

Zainteresowania naukowe

 • Problemy techniczne, ekonomiczne i społeczne związane z zarządzaniem środowiskiem,
 • Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Nietechniczne metody zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach.
góra

Publikacje

 • Stypka,T., Flaga-Maryańczyk,A. (2013) "Comparative analysis of municipal solid waste systems: Cracow case study", Environment Protection Engineering, Vol.4, pp.135-153

 • Stypka T. (2013): "Municipal solid waste management models: present situation and future trends", Proceedings of a Polish-Swedish-Ukrainian seminar, Krakow Poland, October 17-19, 2011. Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland, Report No 17, 1-10p.
 • Strona Wydawnictwa

 • Flaga-Maryańczyk,A., Stypka,T., Schnotale,J. (2012) "Ocena pomp ciepła z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet metodą AHP-hipre", Chłodnictwo, nr 4, ss.26-36
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka,T., Flaga-Maryańczyk,A., Schnotale,J. (2012) "Budowa drzewa hierarchii wielokryterialnej oceny pomp ciepła metodą AHP-hipre z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet", Chłodnictwo, Nr 3, ss.26-32
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka,T. Flaga-Maryańczyk,A. (2012) "Ocena urządzeń energetycznych za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-hipre z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet", Chłodnictwo, nr 1-2, ss.24-27
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka T. Flaga-Maryańczyk A. (2010) "Selecting optimal regional MSW system for Krakow area – part 1: Developing and calculating performance indicators", Proceedings of a Polish-Swedish-Ukrainian seminar, Stockholm, Sweden, September 23 – 25, 2009. Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland, Report No 16, pp.1-13
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka T. Flaga-Maryańczyk A. (2010) "Selecting optimal regional MSW system for Krakow area – part 2: Use of AHP multicriteria method for the final decision making", Proceedings of a Polish-Swedish-Ukrainian seminar, Stockholm, Sweden, September 23 – 25, 2009. Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland, Report No 16, pp.15-20
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka,T. Flaga-Maryańczyk,A. (2010) "Developing the evaluation criteria for the municipal solid waste systems - Krakow case study", Chemistry and Chemical Technology, Vol.4, No 4, pp.339-348
 • Artykuł on-line

 • Stypka,T., Generowicz,A. (2009) "Wypracowywanie ostatecznej decyzji wyboru gospodarki odpadami za pomocą metody AHP na przykładzie Krakowa" w Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami, s.407-419

 • Stypka,T., Flaga-Maryanczyk,A. (2009) "Modelowanie wyników modelu IWM-1 za pomocą procedur LCA na przykładzie Krakowa" w Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami

 • Stypka,T., Flaga-Maryanczyk,A. (2009) "Developing the evaluation criteria for the municipal solid waste systems- Krakow case study." 1st International congress on Environmental Protection, Energy Savings, Sustainable Consumption, Lviv, May 28-29

 • Stypka,T., Flaga,A. (2009) "Application of the Integrated Waste Management Model (IWM-1) into the Decision Process", Proceedings of a Polish-Swedish-Ukrainian seminar, Lviv Ukraine, October 26-28, 2006. Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland, Report no 14, pp.73-84
 • Strona Wydawnictwa

 • Hulman,B., Plaza,E., Stypka,T. (2007) "Integrated Water Sanitation in Urban Areas", Urban Water Management, Urban Forum Urban Guidebook I, The Baltic University Press, pp.42-46
 • Strona Wydawnictwa

 • Hulman,B., Plaza,E., Stypka,T. (2007) " Integration of water and sanitation - A challenge to reach sustainability goals", Proceedings of Polish-Swedish seminars, Cracow March 17-18, 2005. Integration and optimisation of urban sanitation systems, Report No13, pp.13-19
 • Stypka,T. (2007) "Adopting The Integrated Waste Management Model (IWM-1) into the Decision Process", Proceedings of Polish-Swedish seminars, Cracow March 17-18, 2005. Integration and optimisation of urban sanitation systemsReport No 13, pp.21-31
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka,T. Flaga,A. (2007) "Implementation of Computer Modelling in the Waste Management Process" w VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - Efektywne Zarządzanie Gospodarką Odpadami, Nr 851, ss.435-448

 • Stypka,T. (2007) "Integrated solid waste management model as a tool of sustainable development", Proceedings of Polish-Swedish seminars, Stockholm June 6-8, 2004 Integration and optimisation of urban sanitation systems, Report No 12, pp.21-28

 • Strona Wydawnictwa

 • Generowicz,A., Stypka,T., (2005) "Przykłady zastosowania analizy wielokryterialnej w regionalnych systemach gospodarki odpadami." w VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - Efektywność Gospodarowania Odpadami, Licheń-Poznań

 • 22. Flaga A., Stypka T., Gröndahl F., (2005) „Polish-Swedish „Environmental Management” course-an integrated tool for teaching sustainable development” Committing Universities to Sustainable Development” Graz, April 20-23

 • Stypka,T. (2004) "Integrated analysis of the Krakow solid waste management system" Proceedings of a Polish-Swedish seminar, Wisla October 25-28, 2003. Integration and optimisation of urban sanitation systems, Report No 11, pp.159-169
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka,T., (2004) “Comparative Analysis of the Krakow and Stockholm Municipal Solid Waste Management Systems”, ISWA Conference Rome, 17-21 Oct.

 • Plaza,E., Stypka,T., Hultman,B. (2003) "Integration and optimisation of urban sanitation systems", Proceedings of a Polish-Swedish seminar, Gdansk, 23-25 March 2003. Integration and optimisation of urban sanitation systems, Report No 10, pp.1-10
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka,T., Kopacz,K. (2003) "Application of the integrated solid waste management model for the Krakow area - preparation for the case study", Proceedings of a Polish-Swedish seminar, Gdansk, 23-25 March 2003. Integration and optimisation of urban sanitation system, Report No 10, pp.123-131
 • Strona Wydawnictwa

 • Stypka,T., Plaza,E, Stypka,A., Trela,J. Hultman,B. (2001) “Regional planning and product recovery as tools for sustainable sludge management” 2nd IWA Water Congress Berlin, October 2001

 • Stypka,T., (2001) „Application of the integrated solid waste management” Proceedings of a Polish-Swedish seminar, Nowy Targ - Zakopane, October 24-26, 2001. Wastewater, Sludge and Solid Waste Management

 • Stypka,T., Kulesza,L. (2001) "Regionalny model optymalizacji gospodarki odpadami i osadami ściekowymi." Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Vol.35, Nr 6, ss.245-249

 • Stypka,T., Kulesza,L. (2000) “Regional transportation model of sludge and solid waste disposal” Proceedings of a Polish-Swedish seminar, Cracow, May 29, 2000. Sustainable Municipal Sludge And Solid Waste Handling

 • Stypka,T., Hopkowicz,M. (1999) “Landfill gas production model as an element of the landfill model.” Proceedings of a Polish-Swedish seminar, KTH, August 24, 1999. Sustainable Municipal Sludge And Solid Waste Handling

 • Stypka,T., Hopkowicz,M. (1999) “Sustainable development criteria in the municipal solid waste disposal.” Proceedings of a Polish-Swedish seminar, KTH, August 24, 1999. Sustainable Municipal Sludge And Solid Waste Handling

 • Stypka,T. (1999) "Zastosowanie modelu Palos Verdes do szacowania ilosci gazu ze skladowiska." Energy from Waste Conference, Gdańsk, April

 • Stypka,T. (1999) "Prosty model ekonomiczny składowiska odpadów komunalnych.” VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Koszalin-Kołobrzeg

 • Stypka,T. (1998) "Uproszczone modele filtracji gazu do studni odciągowej.” Monografia 225: Wybrane zagadnienia w inżynierii cieplnej, Seria Inżynieria Sanitarna i Wodna, Politechnika Krakowska

 • Stypka T. (1997) "Techniczna i ekonomiczna analiza różnych możliwości utylizacji gazu dla celów energetycznych – studium przypadku” Gospodarka Odpadami

 • Styrylska,T., Stypka,T., Guzik,A., (1996) ”O błędach linearyzacji równań regresji metodą logarytmowania na przykładzie określania ilości gazu wysypiskowego” XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin

 • Styrylska,T., Stypka,T., Guzik,A.,(1996) "Ocena błędów dopasowania równań regresji na przykładzie określania ilości gazu wysypiskowego.” Czasopismo Techniczne, Z.8

 • Stypka,T. (1996) "Air Pollution Problem from Large Sources in ‘Black Triangle’ – International Perspective”, Second International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Budapest

 • Stypka,T. (1985) "Lead pollution in Dallas" University of Texas
góra

Nagrody

 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2007
 • Zbiorowa Nagroda Rektora za Współpracę Zagraniczną
góra

Wykładane przedmioty

 • Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem
 • Technologie Informatyczne
 • Narzędzia Zarządzania Środowiskiem
 • Zarządzanie Energią
 • Modelowanie i Analiza Systemowa
 • Environmental Management
góra