Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Stypka Tomasz
Pilawska Małgorzata
Wrona Jan
Porzuczek Jan
Olek Małgorzata
Sacharczuk Jacek
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999


Studia  stacjonarne


ROK  I


Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Technologie informacyjne

ROK  II


Fizyka atmosfery
Materiałoznawstwo
Pomiary cieplne
Termodynamika techniczna
Wymiana ciepła i aeromechanika
Urządzenia elektryczne i mechaniczne
Wymiana ciepła

ROK  III


Inżynieria atmosfery
Instalacje przemysłowe
Urządzenia ochrony powietrza
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
Podstawy regulacji automatycznej

ROK  IV


Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów
Automatyka, sterowanie eksploatacją urządzeń technicznych
Termodynamika procesowa
Wymiana ciepła i wymienniki

ROK  V


Automatyka i sterowanie
Instalacje przemysłowe
Komputerowe programy użytkowe
Seminarium dyplomowe
Technologie proekologiczne