Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Studia  stacjonarne


ROK  I


Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Technologie informacyjne

ROK  II


Fizyka atmosfery
Materiałoznawstwo
Pomiary cieplne
Termodynamika techniczna
Wymiana ciepła i aeromechanika
Urządzenia elektryczne i mechaniczne
Wymiana ciepła

ROK  III


Inżynieria atmosfery
Instalacje przemysłowe
Urządzenia ochrony powietrza
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
Podstawy regulacji automatycznej

ROK  IV


Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów
Automatyka, sterowanie eksploatacją urządzeń technicznych
Termodynamika procesowa
Wymiana ciepła i wymienniki

ROK  V


Automatyka i sterowanie
Instalacje przemysłowe
Komputerowe programy użytkowe
Seminarium dyplomowe
Technologie proekologiczne