Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Dr hab. inż.
Małgorzata PILAWSKAna emeryturze

Zainteresowania naukowe
Publikacje
Wdrożenia
Nagrody

Zainteresowania naukowe

  • procesy spalania paliw odpadowych w różnych stanach skupienia w złożach fluidalnych
  • powstawanie zanieczyszczeń powietrza w procesach spalania w instalacjach BFBC
  • technologie DeNOx
góra

Publikacje

Dorobek naukowy to ponad 40 prac, których jest autorem i współautorem, publikowanych od roku 1995, w tym 1 monografii pt.: "Spalanie paliw gazowych w złożu fluidalnym", ok. 10 artykułów w czasopismach zagranicznych takich jak: Combustion and Flame, Fuel, Energy, Combustion and the Environment, Journal of the Energy Institute, czy krajowych jak np. Archivum Combustionis, pozostałe w materiałach konferencyjnych cyklicznych konferencji miedzynarodowych w kraju i za granicą: International Colloquium: Ed. FUELS, Mediterranean Combustion Symposium, International Conferences on Technologies and Clean Air –Ed. Taylor & Francis, International Conference on Fluidized Bed Combustion - The Combustion Institute – Ed. ASME, International Conference on Coal FBC i International Symposium on Combustion Processes - PAN.

góra

Wdrożenia

Niemal od chwili powstania jest członkiem miedzywydziałowego zespołu badawczego, kierowanego uprzednio przez Prof. Bulewicz a obecnie przez Prof. Kandefera. Zespół zajmuje sie badaniami procesów spalania z zatosowaniem techniki fluidalnej zarówno do celów energetcznych jak i utylizacji odpadów. Jest współautorem jednego patentu, współautorem szeregu opracowań dla przemysłu, kierownikiem jednego projektu badawczego KBN, głównym wykonawcą 3 innych realizowanych również dla KBN oraz ostatnio zakończonego projektu pod nazwą „Osady na Ciepło” realizowanego dla Unii Europejskiej.

góra

Nagrody

  • II-go stopnia, indywidualna, J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej z 1998 roku
  • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej przyznana w 2001
  • Srebrny Krzyż Zasługi - 2003
  • Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie technologii, konstrukcji i wdrożenia spalarni osadów ściekowych dla małych i średnich aglomeracji miejskich - 2007
góra