Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Kierownik Katedry

Prof. dr hab. inż.
Dawid TALER


konsultacje:
wtorek: 11:30 - 13:00
pok. 119, bud. WIŚiE

tel: 12 628 30 26
e-mail: dtaler@pk.edu.pl

Zainteresowania naukowe
Publikacje
Wdrożenia / Nauka w Praktyce
Organizacje i stowarzyszenia
Nagrody
Wykładane przedmioty

Zainteresowania naukowe

Technika cieplna, Elektrociepłownie i Elektrownie, Energetyka konwencjonalna, Wymienniki ciepła, Modelowanie matematyczne procesów przepływowo-cieplnych, Odnawialne źródła energii

góra

Publikacje

Mój dorobek naukowy obejmuje:

Książki:

 • Taler,D., Sury,A. (2013) "Modele matematyczne rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła i ich zastosowanie do regulacji temperatury wylotowej czynnika." Monografia 437, seria Mechanika, 136 s.

 • Taler,J., Trojan,M., Taler,D. (2011) "Monitoring of Ash Fouling and Internal Scale Deposits in Pulverized Coal Fired Boilers." Nova Science Publishers, Inc., New York, Hauppauge, USA

 • Taler,D. (2009) "Dynamika rurowych wymienników ciepła." Rozprawy habilitacje – nr 193, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH

 • Taler,D., Sokołowski,J. (2006) "Pomiary cieplne (zwężkowe) w przemyśle." Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH

 • Taler,D. (2006) "Pomiar ciśnienia, prędkości i strumienia przepływu płynu." Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH

 • Taler,D. (2002) "Theoretical and experimental analysis of heat exchangers with extended surfaces." Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji, Monograph 3, Vol.25

Rozdziały w książkach:

 • Taler,D. (2014) "Fins of Rectangular and Hexagonal Geometry." chapter in the book Encyclopedia of Thermal Stresses, Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, pp.1658-1670

 • Taler,D. (2014) "Fins of Straight and Circular Geometry." chapter in the book Encyclopedia of Thermal Stresses, Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, pp.1670-1683

 • Taler,D., Taler,J. (2014) "Optimum Heating of Thick Plane Wall." chapter in the book Encyclopedia of Thermal Stresses." Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, pp.3543-3555

 • Taler,J., Taler,D. (2014) "Superposition Method for Time-Dependent Thermal Boundary Conditions." chapter in the book Encyclopedia of Thermal Stresses." Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, pp.4718-4729

 • Taler,J., Taler,D. (2014) "Surface-Heat Transfer Measurements Using Transient Techniques." chapter in the book Encyclopedia of Thermal Stresses." Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, pp.4774-4784

 • Cebula,A., Taler,D. (2014) "Finite Volume Method in Heat Conduction." chapter in the book Encyclopedia of Thermal Stresses." Edited by Richard B. Hetnarski, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London, pp.1645-1658

 • Taler,J., Taler,D., (2012) "Measurement of Heat Flux and Heat Transfer Coefficient." chapter 1 in the book Heat Flux, Processes, Measurement Techniques and Applications, Edited by Gianluca Cirimele, Marcello D’Elia, Energy Science, Engineering and Technology, Nova Science Publishers, Inc., New York, pp.1-103

 • Taler,J., Taler,D. (2012) "Measurements of Local Heat Flux and Water-Side Heat Transfer Coefficient in Water Wall Tubes.", chapter 1 in the book An Overwiew of Heat Transfer Phenomena, ISBN 978-953-51-0827-6, Edited by Salim N. Kazi, Intech, Rijeka-Shanghai, pp.3-34

 • Taler,J., Taler,D., Sobota,T., Cebula,A. (2012) "Theoretical and Experimental Study of Flow and Heat Transfer in a Tube Bank." chapter 1 in the book Advances in Engineering Research, Edited by Victoria M. Petrova, Nova Science Publishers, Inc., New York, Vol.1, pp.1-56

 • Taler,D., (2011) "Direct and Inverse Heat Transfer Problems in Dynamics of Plate Fin and Tube Heat Exchangers." chapter 3 in the book Heat Transfer, Mathematical Modelling, Numerical Methods and Information Technology, Edited by Aziz Belmiloudi, Intech, Rijeka, pp.77-100

 • Taler,D., Trojan,M., Taler,J. (2011) "Numerical Modeling of Cross-Flow Tube Heat Exchangers with Complex Flow Arrangements." chapter 13 in the book Evaporation, Condensation and Heat Transfer, Edited by A. Ahsan, InTech, Rijeka, pp.261-278

 • Taler,J., Trojan,M., Taler,D. (2011) "Monitoring of Ash Fouling and Internal Scale Deposits in Pulverized Coal Fired Boilers." chapter 3 in the book Advances in Mechanical Engineering Research, Edited by David E. Malach, Nova Science Publishers, Inc., New York, Vol.1, pp.1-70

 • Taler,J., Węglowski,B., Sobota,T., Jaremkiewicz,M., Taler,D. (2011) "Inverse Space Marching Method for Determining Temperature and Stress Distributions in Pressure Components." chapter 15 in the book Developments in Heat Transfer, Edited by M.Aurélio dos Santos Bernardes, InTech, Rijeka, pp.273-292

 • Taler,D. (2011) "Przepływy jednofazowe." Rozdział 3.1 w książce pod redakcją J.Talera, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach parowych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.160-180

 • Taler,D. (2011) "Kotłowe wymienniki ciepła." Rozdział 3.5 w książce pod redakcją J.Talera, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach parowych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.273-302

 • Taler,D. (2011) "Monitorowanie procesów zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotła." Rozdział 6.3.6 w książce pod redakcją J.Talera, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach parowych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.538-565

 • Taler,J., Taler,D., Harchut,P., (2011) "Dynamika parownika kotła." Rozdział 5.2.1 w książce pod redakcją J.Talera, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach parowych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.405-414

 • Taler,J., Węglowski,B., Duda,P., Zima,W., Grądziel,S., Sobota,T., Cebula,A., Taler,D. (2011) "Monitorowanie cieplno-przepływowych warunków prac." Rozdział 6.1 w książce pod redakcją J.Talera, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach parowych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.447-467

 • Taler,J., Duda,P., Węglowski,B., Zima,W., Grądziel,S., Sobota,T., Taler,D., Cebula,A., Jaremkiewicz,M. (2011) "Monitorowanie cieplno-wytrzymałościowych warunków pracy." Rozdział 6.2 w książce pod redakcją J.Talera, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach parowych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.467-499

 • Taler,J., Dzierwa,P., Taler,D., (2011) "Optymalizacja nagrzewania i ochładzania grubościennych elementów kotłów." Rozdział 7 w książce pod redakcją J.Talera, Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach parowych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.584-624

 • Taler,J., Taler,D., Sobota,T. (2010) "Monitorowanie lokalnego zażużlowania ekranów kotła od strony spalin oraz lokalnego oporu cieplnego osadów na wewnętrznych powierzchniach rur ekranowych." Monografia, Zagadnienia projektowania i eksploatacji kotłów i turbin do nadkrytycznych bloków węglowych. Pr.zb. pod red. Gerarda Kosmana, Andrzeja Rusina, Jana Talera, Macieja Pawlika, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, ss.61-78

oraz około 150 innych publikacji naukowo-badawczych, opublikowanych w międzynarodowych i polskich czasopismach oraz w materiałach konferencyjnych.

Wyniki moich badań naukowych prezentowane były na konferencjach w USA, Kanadzie, Indonezji, Brazylii, Indiach, Turcji oraz w Polsce, Niemczech, Austrii, Finlandii, Portugalii, Francji, Włoszech i na Słowacji.

góra

Wdrożenia / Nauka w Praktyce

 • Kierownik projektu badawczego "Numeryczne i eksperymentalne modelowanie nieustalonej pracy wymienników ciepła o przepływie krzyżowym"
 • Kierownik projektu rozwojowego "Dynamiczny model rurowego wymiennika ciepła do obliczeń projektowych i eksploatacyjnych"
 • Kierownik projektu badawczego promotorskiego "Modelowanie matematyczne pracy krzyżowo-prądowych wymienników ciepła z rur ożebrowanych"
 • Główny wykonawca w projekcie badawczym promotorskim "Teoretyczna i eksperymentalna analiza wymienników ciepła o powierzchniach rozwiniętych"

Wykonawca w projektach badawczych:
 • Nowa metoda rozruchu kotła walczakowego
 • Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
 • System monitorowania zanieczyszczenia komory paleniskowej, przegrzewaczy i innych powierzchni ogrzewalnych w kotle (FOULING INSPECTOR)
 • Poprawa własności dynamicznych kotłów parowych
 • Współautor patentu nr 211059 na wynalazek pt. "Wstawka termometryczna do pomiaru lokalnego obciążenia cieplnego ekranu komory paleniskowej kotła"
góra

Organizacje i stowarzyszenia

 • Członek Sekcji Termodynamiki w Komitecie Termodynamiki i Spalania PAN
 • Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia na Rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń Energetycznych
góra

Nagrody

 • 2003 - Indywidualna Nagroda Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej stopnia I za osiągnięcia naukowe
 • 2006 - Indywidualna Nagroda Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej stopnia II za osiągnięcia naukowe
 • 2010 - Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe
 • 2011 - zespołowa nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe
góra

Wykładane przedmioty

 • Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo
 • Technika Cieplna
 • Węzły Cieplne
 • Alternatywne Źródła Energii
 • Zintegrowane Planowanie Energetyczne
góra