Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry


Prof. dr hab. inż.
Stanisław KANDEFER


na emeryturze

Publikacje
Wdrożenia
Organizacje i stowarzyszenia
Nagrody

Publikacje

W dorobku naukowym Profesora znajduje się ponad 100 prac naukowych. Wg. ''Science Citation Index'' tylko w ostatnim 10-leciu powoływało się na Niego blisko 30 autorów zagranicznych w czasopismach z listy filadelfijskiej (m in.: Fuel, Combustion and Flame, Energy and Fuels, Chemical Engineering Science). Jego prace są prezentowane na konferencjach zagranicznych i międzynarodowych w kraju, takich jak ASME, FBC-Conf., ''CLEAN AIR''- Portugalia, Sympozjum Procesów Spalania PAN

góra

Wdrożenia

W trakcie swojej kariery naukowej brał udział w szeregu prac naukowo-badawczych, których rezultatem był między innymi prototyp fotometru płomieniowego. Jest współautorem wdrożonego patentu z dziedziny nowych technik ogrzewania - ciepłowodu.
Szczególne osiągnięcia uzyskał w pracach dotyczących dostosowania kotłów fluidalnych małej mocy do spalania paliw niskogatunkowych i odpadów. W latach 1988 - 1989 powstają dwa prototypy kotłów fluidalnych projektu Profesora (kocioł KFK-s4a1 - 1988, KFK-1 - 1988). Kocioł KFK-1 został wykonany w pięciu egzemplarzach i jako jednostki prototypowe był próbnie eksploatowany przez 1-2 lat w Przeciębiorstwie Energetyki Cieplnej w Słupsku (2 sztuki), Sochaczewie, Warszawie (Ursus) oraz Kotłowni PKP w Krakowie. Kocioł testowany w Słupsku działa do tej pory w Zarzeczu koło Przeworska.
W latach 1992- 2006 na terenie Polski kotły z paleniskiem fluidalnym zostały zainstalowane w małych sieciach centralnego ogrzewania m. in. w Zarzeczu - Spółdzielnia Mieszkaniowa (typ - KFD-s80, KFD-s75, KFD-s40), w Dębnie (typ- KFD-s80; KFD-s14u), Wojniczu (typ - KFD-s40), Tuchowie (typ - KFD-s80), Otwocku - MZO(typ - KFD-s9u) opalany zrębkami z pielęgnacji zieleni miejskiej (www.otzo.most.org.pl/publikacje/praktyki/otwock.htm) Bochni (typ - KFD-s9u, KFD-s14u). Ostatnią konstrukcją zaprojektowaną dla potrzeb małych sieci ciepłowniczych (jeszcze nie wdrożoną) jest wysokoparametryczny kocioł wodny o mocy 2.5MW
W ramach przygotowań do 5 Ramowego Programu Unii Europejskiej powstała kolejna jednostka przystosowana do spalania biomasy i mokrych osadów ściekowych - SFD-s80u
Łącznie na dorobek zawodowy Profesora składa się 87 prac projektowych i opracowań inżynierskich oraz 9 patentów, których jest autorem lub współautorem.

góra

Organizacje i stowarzyszenia

  • od 1993 redaktor serii Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna
  • od 1980 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  • od 1984 członek Sekcji Ogrzenwnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  • od 1984 członek Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
  • od 1984 Polski Klub Ekologiczny, Rzeczoznawca z zakresu Ochrony Atmosfery
  • od 1986 The Science and Technology Foundation of Japan, z prawem nominacji do Japan Prize
góra

Nagrody

    2007 - Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie technologii, konstrukcji i wdrożenia spalarni osadów ściekowych dla małych i średnich aglomeracji miejskich
góra