Strona główna

Pracownicy
Taler Dawid
Sobota Tomasz
Wrona Jan
Cieślik Tomasz
Dzierwa Piotr
Granda Mariusz
Jaremkiewicz Magdalena
Kaczmarski Karol
Marcinkowski Mateusz
Olek Małgorzata
Porzuczek Jan
Rup Kazimierz
Sacharczuk Jacek
Stypka Tomasz
Szymkiewicz Magdalena
Trojan Marcin
Węglarz Katarzyna
Osak Andrzej
Wencel Kinga

Sekretariat
Wełna Ewa

Pracownicy Emerytowani
Kandefer Stanisław
Gryglaszewski Piotr
Pilawska Małgorzata
Dzikowska Jadwiga

Dydaktyka
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Badania
Działalność naukowa
Projekty badawcze
LBPSF
Wdrożenia

Publikacje
Publikacje Pracowników
2020-2021
2017-2019
2014-2016
2008-2013
2000-2007
1995-1999
Biblioteka Katedry

Atmosferyczny, fluidalny, pęcherzowy reaktor laboratoryjny
Ciśnieniowy, fluidalny, pęcherzowy reaktor laboratoryjny
Atmosferyczne, pęcherzowe, fluidalne przedpalenisko do spalania materiałów niskokalorycznych, KFD-s14u
Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFK-s4a1
Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFD-s75
Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFD-s80
Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł na biomasę, KFL-s80
Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFD-s40
Spalarka SFD-s80

Atmosferyczny pęcherzowy reaktor laboratoryjny

Rok powstania:

1976

Skala paleniska:

laboratoryjna o mocy ok. 5 kW

Opis:

Głównym elementem instalacji jest reaktor przepływowy, który stanowi kwarcowa rura o średnicy wewnętrznej 96 mm, o wysokości 500 mm, grubości ścianki 3 mm. Jest ona umieszczona pomiędzy komorą podsitową a kapturem paleniska, uszczelniona elastycznymi oringami. Do komory podsitowej może być dostarczana mieszanka powietrze/gazy/pary cieczy niskowrzących.Kaptur reaktora, w którym zamontowany jest zapłonowy palnik pilotowy, zamyka palenisko. Spaliny są odciągane
wentylatorem poprzez komorę osadczą i cyklon. Układ odpylania wychwytuje cząstki stałe unoszone z paleniska. Dno sitowe wykonane jest ze stali chromowo-niklowej o grubości 1 mm z otworami o średnicy 0,6 mm. Temperatura mierzona jest termoelementami typu NiCr-Ni umieszczonymi w reaktorze. Nadciśnienie i podciśnienie mierzone są w komorze podsitowej oraz w komorze osadczej.
Temperatura procesów regulowana jest poprzez podgrzewanie powietrza i kontrolę strat promieniowania reaktora. Maksymalna temperatura pracy 1100°C.

Przeznaczenie:

Badanie:
 • procesów fluidyzacji pęcherzowej i transportu pneumatycznego
 • procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych zachodzących w złożu fluidalnym
 • procesów towarzyszących spalaniu (wiązanie SO2, HCl, HF, katalizy i inhibicji)
 • emisji składników gazowych
 • składu popiołów i pyłów
Instalacja do dziś eksploatowana, modernizowana i rozbudowywana, służy do badań podstawowych.
góra

Ciśnieniowy, fluidalny, pęcherzowy reaktor laboratoryjny


Rok powstania:

1980

Skala paleniska:

o mocy ok. 5-25 kW
ciśnienie pracy 0,1-0,6 MPa

Opis:

Konstrukcyjnie reaktor zbliżony do reaktora atmosferycznego, odpylanie gazów pod ciśnieniem w cyklonie i filtrach bibułowych. Proces prowadzony całkowicie automatycznie.

Przeznaczenie:

Badanie:
 • procesów fluidyzacji pęcherzowej i transportu pneumatycznego
 • procesów spalania paliw stałych w złożu fluidalnym; kinetyka procesów
 • procesów towarzyszących spalaniu (wiązanie SO2, HCl, HF, katalizy i inhibicji)
 • emisji składników gazowych
góra

Atmosferyczne, pęcherzowe, fluidalne przedpalenisko do spalania materiałów niskokalorycznych, KFD-s14u


Rok powstania:

1987

Skala paleniska:

półtechniczna, moc 100 kW

Opis:

Ceramiczna komora paleniskowa ma kształt odwróconej ściętej piramidy o wysokości 600 mm. Dno sitowe ma rozmiar 200x200 mm, z otworami 1,6 mm na siatce kwadratowej. Przedpalenisko chłodzone jest powietrzem. Gazy spalinowe przepływają przez przestrzeń nadzłożową i wpływają do cyklonu. Dalej kierowane są do komory kotła rusztowego od strony przewału. Przedpalenisko zasilane jest żużlem z kotłów rusztowych, od góry przez
dozownik. Popiół usuwany jest ze złoża przez rury spustowe, przechodzące przez komorę podsitową i rekuperator. Powietrze do komory podsitowej tłoczone jest wentylatorem promieniowym, chłodząc po drodze gorący popiół osuwający się rurami spustowymi.
Przedpalenisko jest w pełni zautomatyzowane.


Przeznaczenie:

 • badanie procesów spalania materiałów niskokalorycznych i trudnopalnych (karbonizatów) zachodzących w złożu fluidalnym
 • sprawdzanie różnych systemów sterowania pracą paleniska.
góra

Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFK-s4a1


Rok powstania:

1989

Skala paleniska:

półtechniczna, moc 55 kW

Opis:

Na instalację składa się kocioł fluidalny z płaskim dnem sitowym 140x140 mm i wysokości komory paleniskowej 1366 mm. Kocioł wyposażony jest w wymienniki rurowe do podgrzewu wody użytkowej o łącznej mocy 55 kW. Spaliny oczyszczane są w komorze osadczej.Woda podgrzewana w wymiennikach do 90°C, w ekonomizerze do 50°C
Paliwo: węgiel o uziarnieniu 0-6 mm lub węgiel brunatny 0-8 mm.

Przeznaczenie:

Konstrukcja prototypowa dla sprawdzenia rozwiązań konstrukcyjnych paleniska, dna sitowego, systemu odpopielania, układów dozujących paliwo, systemu sterowania. Doświadczenia dostarczyły wytycznych do konstrukcji kotłów większej mocy.
góra

Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFD-s75


Rok powstania:

1990

Skala paleniska:

prototyp serii, pełna skala przemysłowa o mocy ok. 1 MW

Opis:

Kocioł o budowie panelowej, na który składa się palenisko fluidalne o rozmiarach dna sitowego 650x650 mm wraz z układem dozowania paliwa i odpopielania oraz dwóch przeciwprądowych, wodno-rurkowych wymienników ciepła o powierzchni 75 m2. Spaliny oczyszczane są w komorze osadczej i baterii 4 cyklonów. Ruch paleniska jest całkowicie zautomatyzowany. Parametry wody 90°C, 0,4 MPa. Paliwo: węgiel kamienny 0-30 mm, węgiel brunatny 0-50 mm.

Przeznaczenie:

 • zasilanie sieci CO i CWU
 • czynny od 1991 (SM ”Zarzecze”, koło Przeworska).
góra

Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFD-s80


Rok powstania:

1992

Skala paleniska:

pełna skala przemysłowa o mocy 0,8-1,5 MW

Opis:

Pierwszy z serii komercyjnych kotłów fluidalnych do zasilania CO i CWU (0,4 MPa, 90°C). Stanowi wersje rozwojowa kotła KFK-s75. Dno sitowe 700x700 mm, powierzchnia wymienników ciepła 80 m2. Paliwo: węgiel kamienny 0-30 mm, węgiel brunatny 0-50 mm, z możliwością spalania dodatku biomasy drzewnej do 15 %. Przygotowanie paliwa odbywa się tylko na kratach zasypowych. Odsiarczanie spalin bezpośrednio w palenisku poprzez dodatek kamienia wapiennego 0-6 mm.
Moc kotła dostosowywana poprzez odstawianie do gorącej rezerwy. Czas rozruchu z gorącej rezerwy 1-3 min. Eksploatowane 3 jednostki, jedna pracuje do dziś. Osiągana sprawność termiczna do 90 %. jednostki przepracowały ponad 200 tys. godzin.

Przeznaczenie:

zasilanie sieci CO i CWU dla małych osiedli
góra

Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł na biomasę, KFL-s80


Rok powstania:

1992

Skala paleniska:

pełna skala przemysłowa o mocy 0,8-1,5 MW

Opis:

Kocioł wodny, wysokoparametrowy, 1,3 MPa, 150°C, ze sprzęgłem hydraulicznym pozwalającym na pobór czynnika do zasilania CO i CWU oraz na cele technologiczne, z możliwością zasilania wyparki. Konstrukcja kotła z ekranów szczelnych, wymienniki wodno-rurkowe w 3 ciągach. Kocioł przystosowany do zabudowy w kontenerze. Rozwiązanie oparte w założeniach na konstrukcji kotła KFD-s80. Jednostka była eksploatowana przez 5 lat.

Przeznaczenie:

wytwarzanie ciepła dla sieci miejskiej oraz do celów technologicznych
góra

Atmosferyczny, pęcherzowy kocioł fluidalny, KFD-s40

Rok powstania:

1996

Skala paleniska:

pełna skala przemysłowa o mocy 0,5 MW

Opis:

Drugi z serii komercyjnych kotłów fluidalnych do zasilania CO i CWU (0,4 MPa, 90°C). Stanowi wersje rozwojową kotła KFD-s80. Dno sitowe 500x500 mm, powierzchnia wymienników ciepła 40 m2. Paliwo: węgiel kamienny 0-30 mm, węgiel brunatny 0-50 mm, z możliwością spalania dodatku biomasy drzewnej do 15 %. Przygotowanie paliwa odbywa się tylko na kratach zasypowych. Odsiarczanie spalin bezpośrednio w palenisku poprzez dodatek kamienia wapiennego 0-6 mm. Moc kotła dostosowywana poprzez odstawianie do gorącej rezerwy. Czas rozruchu z gorącej rezerwy 1 - 3 min.
Eksploatowane 2 jednostki, jedna pracuje do dziś. Osiągana sprawność termiczna do 90 % jednostki przepracowały ponad 200 tys. godzin. Kocioł do całorocznej eksploatacji do zasilania CWU oraz CO w okresach przejściowych.

Przeznaczenie:

zasilanie sieci CO i CWU dla małych osiedli
góra

Spalarka SFD-s80


Rok powstania:

2004

Skala paleniska:

pełna, przemysłowa o mocy 1-1,5 MW

Opis:

Centralnym elementem instalacji jest reaktor z atmosferycznym, pęcherzowym złożem fluidalnym. Składa się on z komory podsitowej, zamkniętej od dołu dnem sitowym, komory paleniskowej oraz komory dopalania. Komora paleniskowa posiada ceramiczne ściany wykonane z betonu żaroodpornego. Komora dopalania wyłożona jest, na całej powierzchni kontaktującej się ze spalinami, termoodpornymi matami. Gazy spalinowe po opuszczeniu złoża przepływają przez
płytowy wymiennik ciepła, w którym następuje wychłodzenie spalin i podgrzanie powietrza fluidyzującego. W komorze osadczej i skruberze, następuje odpylenie i oczyszczenie spalin. Wentylator wyciągowy usuwa gazy ze skrubera, o temperaturze ok. 100 C i kieruje je do komina.
Utylizowany odpad, z zasobnika, poprzez system dozowania, kanałem zasypowym, kierowane jest do komory paleniskowej kotła.
Nadmiar popiołu usuwany jest ze złoża przez znajdujący się pod komorą podsitową system odpopielania.

Przeznaczenie:

termiczna utylizacja mokrych osadów ściekowych
góra